Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi och kultur

Skapad 2019-08-15 14:13 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola 4 Svenska Geografi
Under höstterminen kommer vi att jobba med Sverige, dess geografi och kultur.

Innehåll

Arbetsområdets stora och små frågor:

Varför bor människor i Sverige där de bor?
Vilka likheter och skillnader kan du se mellan olika delar av Sverige?
Vilka geografiska fördelar och nackdelar finns det med att leva i Sverige?

 • Hur förändras landet/livsmiljöer av naturen själv?
 • Hur förändras landet/livsmiljöer av oss människor?
 • På vilket sätt samspelar vi människor och vårt samhälle med naturen?
 • Hur fungerar kartor och hur stämmer de med andra källor? 
 • Vilka slutsatser kan vi dra genom att studera kartor?
 • Hur bidrar vi till en hållbar utveckling?
 

Konkreta mål:

Efter avslutat arbete ska du fått en grundläggande kunskap om Sveriges geografi och utvecklat din förmåga att: 

 • kunna namn på några av Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten
 • förstå kartans färger, symboler och skala 
 • förstå språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler och skiljetecken
 • muntligt presentera ditt arbete med hjälp av stödord 
 • skriva faktatext med tydlig uppbyggnad
 

Vilka förmågor kommer att bedömas?

Kommunikativ förmåga:

 • Samtala och resonera tillsammans kring det vi jobbat med (film, text)
 • Presentera eget arbete för klasskamraterna (redovisning)
 • Skriva sammanfattningar från faktatext 

Analysförmåga:

 • Kunna förklara och jämföra

Begreppslig förmåga:

 • Förstå olika begrepp

Förmåga att hantera information:

 • Söka och samla information, t.ex. på internet och i böcker 

Undervisning:

 

På lektionerna kommer vi att använda olika stödstrukturer, t.ex. analysmodellen (https://so-grd4-6.weebly.com/analysmodellen.html), begreppslistor och en rad övningar från kooperativt lärande.

Vi följer berättelsen "Geografens testamente"

Samtal och diskussioner

Vi tittar på faktafilmer och bilder

Vi tränar namngeografi m.h.a. kartor och seterra

Vi läser texter med tillhörande arbetsuppgifter

Praktiskt arbete ("Sverige i en pizzakartong" eller "lapbook")

Vi skriver faktatexter

Skriftligt prov 

 

Uppgifter

 • Sverige i en pizzakartong

 • Sverige i en pizzakartong

 • Förklara ett naturfenomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: