Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT åk 1

Skapad 2019-08-15 14:16 i Söderskolan Falkenberg
matte ht åk 1
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar med talen 0-10. Vi tränar addition och subtraktion och likhetstecknets betydelse. Vi lär oss nya begrepp som tex dubbelt, hälften, udda tal och jämna tal. Vi arbetar i matteboken "favorit matematik 1A", vi tränar med konkret material, färdighetstränar på iPad och spelar spel.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

-Taluppfattning och användning av tal i området 0-10

-Addition och subtraktion i området 0-10

-Likhetstecknets innebörd.

-Lära dig olika mattebegrepp.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

- hantera talraden 0-10 och framåt efter egen förmåga.
- göra uträkningar med addition och subtraktion.
- förstå likhetstecknet innebörd.
- använda begreppen: dubbelt, hälften, udda och jämna tal, större än, mindre än, fler och färre.

Jag bedömer din förmåga att göra detta genom att...
- observera ditt deltagande i samtal och diskussioner.
- observera det du skriver och räknar.
- observera hur du löser uppgifter.
- observera hur du självskattar dig efter avslutat område, vad har varit svårt-lätt?
- använda mig av skolverkets bedömningsstöd för åk 1

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att utgå ifrån matematikboken "favorit matematik 1a".

Du kommer att...

- vara delaktig under gemensamma genomgångar.

- arbeta enskilt i din matematikbok.

- arbeta med konkret material i både grupp, par och individuellt.

- få möjlighet till mängdträning av rutinuppgifter på bland annat en iPad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: