Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkott

Skapad 2019-08-15 14:19 i Lönneberga förskola Heby
Vi kommer utifrån Kanin och Igelkotts kompisböcker och barnens egna erfarenheter jobba med hur man är en bra kompis, respekterar varandra och bemöter andra på ett bra sätt.
Förskola
Kanin och Igelkott hjälper oss med hur vi ska vara mot varandra och hur man är en bra kompis och skapar glädje.

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Barnen leker mycket med varandra och har till viss del börjat gruppera sig. Vissa har starka viljor och vill bestämma, andra är hjälpsamma och visar sina kamrater hänsyn och kan dela med sig. Flera av barnen behöver ett verktyg för att visa Stopp, jag vill inte.

Barnen behöver utveckla förmågor som att lyssna på andra, vänta på sin tur, etc. Samarbetsförmågan behöver utvecklas, likaså förmågan att hantera konflikter och respekt för andras känslor, tankar och funderingar. En del barn behöver träna sig på att tänka efter innan hen agerar.

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Syftet med undervisningen är att barnen ska utveckla sin förmåga att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot andra. Syftet är också att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att att säga sin åsikt och att lyssna på andra, för att bättre förstå varandra. Vår strävan är att ge barnen en god grund att bygga vidare på.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen …

 • utvecklat sin förmåga att sätta ord på och uttrycka sina känslor samt har en ökad förståelse för, kan tyda och respektera andras känslor (empati). T.ex. hur en kompis mår om ingen lyssnar, den utesluts ur en lek etc. 
 • utvecklat sin förmåga att vänta på sin tur i olika sammanhang (exempelvis kommunikation, kö och föremål).

 • utvecklat en förståelse för att ibland får kompisen bestämma och ibland jag själv.
 • utvecklat färdigheter att lösa sina konflikter mer självständigt.
 • samarbetar och hjälper varandra, både ber om hjälp och erbjuder hjälp.

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta med  barn födda 2015 och 2016.

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Vi kommer att använda oss av tio små kompisböcker. Det handlar om hur man är en bra kompis. Hur ska man göra när man gjort någon ledsen? Hur gör man någon annan glad och hur säger man förlåt? Till de små kompisböckerna finns det kompiskort med förslag på olika sånger, lekar och ramsor som hjälper barnen att bli bra kompisar. Genom att använda oss av detta material får barnen en grund att stå på kring empati och samspel med varandra.

Utvärdering/uppföljning

Hur blev det?

Varför blev det så?

Hur går vi vidare?

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Trycka stopphänder!

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: