Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga stabilt och hållbart

Skapad 2019-08-15 14:43 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik
Hur gör man för att bygga olika konstruktioner? Många konstruktioner i vardagen litar på är konstruerade på ett sådan sätt att de håller. Husen ska stå kvar även när det blåser och när du går, cyklar eller åker bil över en bro vill du förstås att den håller. Livsviktigt att de konstruktioner vi har omkring oss håller. Under temat kommer du får lära dig mer om viktiga tekniker och fördelar och nackdelar med olika material.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik år 6, vt 2017

Hållfasta och stabila konstruktioner

 • Tk  E 6   Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  C 6   Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  A 6   Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
E
C
A
Hållbara konstruktioner
Du kan på ett ENKELT sätt beskriva och ge exempel på hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Ex i hus och broar.
Du kan på ett UTVECKLAT sätt beskriva och ge exempel på hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett UTVECKLAT sätt vad de har gemensamt. Ex i hus och broar.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt beskriva och ge exempel på hur några hållbara konstruktioner byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett VÄLUTVECKLAT sätt vad de har gemensamt. Ex i hus och broar.

Konstruktionsarbeten där du prövar och omprövar

 • Tk  E 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  C 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
E
C
A
Bygga och förbättra
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du bygger och PRÖVAR idéer och gör en ENKEL modell. Ex: Du bygger och prövar din bro.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du bygger, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR idéer och gör en UTVECKLAD modell. Ex: Du bygger och prövar din bro. Du försöker förbättrar din bro genom små förändringar.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du bygger, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR idéer och gör en VÄLUTVECKLAD modell. Ex: Du bygger och prövar din bro. Du gör upprepade förbättringar för att få en bra som är så stabil som möjligt som klarar hög belastning.

Välja alternativ under arbetsprocessen

 • Tk  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  C 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Tk  A 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
E
C
A
Göra val under arbetsprocessen
T ex under bygget av din bro
Du kan ge förslag och välja alternativ som gör att arbetet med din konstruktion går framåt.
Du kan ge förslag och välja alternativ som på något sätt förbättrar din konstruktion.
Du kan ge förslag och välja alternativ som på ett effektivt sätt förbättrar din konstruktion utan att du behöver använda mycket material.

Dokumentera med skiss och text

 • Tk  E 6   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  C 6   Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
 • Tk  A 6   Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
E
C
A
Idé och skiss
Du kan på ett ENKELT sätt med en skiss och text visa hur du tänker bygga din bro.
Du kan på ett UTVECKLAT sätt med en skiss och text visa hur du tänker bygga din bro.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt med en skiss och text visa hur du tänker bygga din bro. Ex; genom att ha med mått, bilder ur olika vinklar och förklaringar.

Förändring över tid, fördelar och nackdelar

 • Tk  E 6   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  C 6   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  A 6   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
E
C
A
Hus och broar
Du kan på ett ENKELT sätt resonera kring hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Ex: De kan ge något exempel på hur hus eller broar har förändrats och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan på ett UTVECKLAT sätt resonera kring hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Ex: Du kan ge flera exempel på hur hus eller broar har förändrats och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Du beskriver utifrån minst två av dessa perspektiv.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt resonera kring hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Ex: Hur hus eller broar har förändrats och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. Du beskriver och ger exempel utifrån alla tre perspektiven.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: