Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy

Skapad 2019-08-15 14:48 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer att få lära dig om fantasy och vad som är typiskt för genren.  

 

Så här ska vi arbeta

Föreläsning och faktasök om genren.

Läsa en fantasybok.

Boksamtal.

Se en film.

Göra kortare skrivövningar.

Författarbesök.

Skriva en fantasyberättelse och bokanalys.

 

Det här ska bedömas

Ditt deltagande i diskussioner och boksamtal.

Fantasyberättelse.

Bokanalys.

Uppgifter

 • Fantasyberättelse

 • Bokanalys fantasy

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Fantasyberättelse

Behöver förbättras
E
C
A
VARIERAR SPRÅKET …
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
använder enkla ord skriver enkla och ganska korta meningar, ofta inledda med subjekt
varierar ordvalet skriver meningar som är både korta och långa och varierar hur meningarna är konstruerade
visar god variation och omsorg i ordval. Ordvalet är träffande och specifikt och passar till texten. skriver mycket varierat och meningarna är olika långa vilket gör att texten flyter väl
BINDER IHOP TEXTEN...
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
skriver meningar med satsradningar
använder ofta bindeord istället för satsradningar
använder bindeord på ett korrekt sätt
TEXTTYP...
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
försöker skriva en fantasyberättelse med några genretypiska drag
skriver en fantasyberättelse med en tydlig inledning och avslutning och flera genretypiska drag
skriver en tydlig fantasyberättelse med en effektiv inledning och avslutning och flera genretypiska drag
ANVÄNDER SPRÅKLIGA NORMER OCH STRUKTURER ...
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
försöker dela in texten i stycken
delar oftast in texten i stycken på ett korrekt sätt
delar in texten i olika stycken på ett korrekt sätt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
försöker använda rätt tempus och felen stör inte förståelsen
använder tempus på riktigt sätt i större delen av texten
använder tempus på ett riktigt sätt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
använder oftast skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning på ett korrekt sätt
använder skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning på ett korrekt sätt
använder skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning på ett korrekt sätt
GESTALTAR …
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
har enkla beskrivningar av tex miljö och personer på några ställen
gestaltar och beskriver vid flera tillfällen och på ett utvecklat sätt, tex miljö och personer
gestaltat och beskriver på ett medvetet sätt genom hela texten
BYGGER UPP TEXTEN …
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
skriver med enkel dramaturgi
skriver med en relativt komplex dramaturgi
skriver med en komplex dramaturgi
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
använder enkla berättargrepp
använder utvecklade berättargrepp
använder välutvecklade berättargrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: