Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 1 ht

Skapad 2019-08-15 15:25 i Myggenäs skola Tjörn
Din första matte i åk 1.
Grundskola 1 Matematik
Matte är så mycket mer än "plus och minus"

Innehåll

 

Syfte

Att träna på följande förmågor:

Att arbeta laborativt och med hjälp av konkret material lösa olika typer av uppgifter och problem.
Att diskutera och jämföra resultat med kamrater.
Att formulera egna räknehändelser.
Att få använda några matematiska ord och begrepp.
Att få använda olika tankemodeller i addition och subtraktion och förstå sambanden.

Detta kommer undervisningen att innehålla

Laborationer i grupp, par och enskilt.
Sifferskrivning.
Koppla ihop rätt siffra med rätt antal.
Uppdelning av talen 1-10.
Små mattespel.
Introduktion av addition och subtraktion.
Likhetstecknet och dess betydelse.
Gemensamma genomgångar.
Arbete i matteboken både enskilt och i par.
"Räknesagor"

Det här vill vi att du ska lära dig

Kunna skriva och förstå siffrorna.
Kunna dela upp talen 1-10.
Räkna addition och subtraktion inom talområde 1-10.
Förstå och använda likhetstecknet.
Arbeta laborativt, enskilt och i grupp.
Använda "matteord" vi gått igenom.
Berätta hur du tänker för att lösa matteproblem.

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med Läromedlet Favoritmatte.
Det blir övningar och genomgångar tillsammans i klassen och ibland i mindre grupper.
Vi skriver siffror och räknar antal.
Vi laborerar och provar olika lösningar på uppgifter och problem.
Vi samtalar och diskuterar och jämför.
Vi jobbar i arbetsböckerna, enskilt och i par med addition och subtraktion.
Vi spelar olika mattespel.

Det här ska bedömas

Din förmåga
att koppla rätt siffra till rätt antal
att skriva siffrorna med läslig handstil.
att formulera och lösa matematiska problem.
att förstå och använda matematiska ord och begrepp.
att använda lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
att följa matematiska resonemang.

Underlag för bedömning

Diagnoserna och små test till de olika kapitlen i matteboken.
Lärarens observationer vid olika övningar.

Skolverkets nya diagnostiska material för höstterminen i åk 1.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matte 1

Grundläggande matematik

Behöver träna mer
På god väg
Kan
Antal-tal 1-10. rita/visa
Ordningstalen 1-10
Räkneramsan 1-100
+ och - och = (Symbolernas betydelse)
Räknehändelser /Skriv/rita, berätta, mattespråk
Udda tal, jämna tal
Fler än, färre än
Diagram
Stapeldiagram
Känna igen geometriska former
Triangel, kvadrat, rektangel och cirkel
Mönster
Upprepa, skapa egna
Veckodagar, månader och år
Klockan hel och halv
Talen 11-20
Tiotal 10-100
Kvart i och kvart över
Dubbelt och hälften
2-hopp, 5-hopp och 10-hopp
Längd, meter och cm
Lilla plus
Lilla minus
Tiotal och ental
Talen 1-100
Dela lika
Storleksordna tal
Samband mellan talfamiljer 7-3=4, 70-30=40
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: