Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk 9D: Grannar & minoriteter

Skapad 2019-08-15 15:27 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under kommande arbetsområdet kommer vi arbeta med våra svenska språkgrannar och med våra nationella minoritetsspråk. Det blir en fördjupning och fortsättning av det arbetet med språkbruk vi påbörjade i 8:an.

Innehåll

Övergripande:

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med Svenskt språkbruk. Vi kommer börja med att repetera lite språkhistoria. Därefter kommer vi titta på våra närmaste grannspråk, lyssna på och läsa texter från Norge och Danmark. Slutligen kommer vi också att undersöka våra svenska minoritetsspråk och prata om varför och vilka minoritetsspråk vi har i Sverige.

 

För vidare information om ämnet se det bifogade häftet i uppgiften. Häftet, samt en del andra texter, kommer läggas upp på Google Classroom samt delas ut i pappersform i klassrummet.

 

Preliminär planering:

V 34

Fredag 11:10-12:05

Introduktion

Genomgång termin och arbetsmoment

Repetition språkhistoria

V 35

Måndag 12:50-13:50

Repetition språkhistoria

Genomgång Grannspråk: Danska

Lyssna på och Läsa på danska

Fredag 11:10-12:05

Genomgång: Norska

Titta på Skam och lyssna på lite norsk musik

V 36

Måndag 12:50-13:50

Repetition Grannspråken

Arbeta med häftet och instuderingsfrågorna

Tisdag 14:10-15:10

Genomgång: Minoritetsspråk & språklagar

Minoritetsspråk: Samiska, Romani chib & Jiddish

Fredag 11:10-12:05

Genomgång: Minoritetsspråk idag

Minoritetsspråk: Finska, Meänkieli och Älvdalssvenska

V 37

Måndag 12:50-13:50

Genomgång av uppgiften: Tvärgruppsdiskussioner

Arbeta med instuderingsfrågor: Minoritetsspråk

Tisdag 14:10-15:10

Gruppindelning

Förbereda presentation

Fredag 11:10-12:05

Tvärgruppsdiskussioner

Ni genomför era presentationer och leder sedan ett samtal om det ämne ni presenterat. Utöver detta deltar ni aktivt i de andras diskussioner.

Uppgift:

Uppgiften består i att, i grupp, förbereda en presentation av en dessa delmoment. Dessa presentationer kommer sedan framföras individuellt av gruppens medlemmar i tvärgrupper (alltså med en representant ur varje grupp). Efter presentationen kommer gruppens medlemmar diskutera några frågor relaterade till delmomentets ämne.

För mer information, se den bifogade uppgiften.

 

Bedömning: Gruppsamtal

Bedömningen kommer utgå från en presentation du förbereder i grupp och den efterföljande diskussionen. Delvis bedöms dina kunskaper om svenskt språkbruk, där du ska kunna resonera om svenska språkets grannar och varianter, men också din förmåga att leda och delta i ett samtal.

Diskussions- och samtalsdelen ämnar efterlikna upplägget för det muntliga nationella provet i svenska. Det är alltså både ett bedömningsmoment och träning inför NP.

För mer information, se den bifogade matrisen.

 

Uppgifter

 • Svenska språkets grannar och minoriteter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språkbruk 9D: Grannar & minoriteter

Språkbruk

E
C
A
Under presentationen och i diskussionen jämför du svenskan med norska och/eller danska där vissa tydliga skillnader och/eller likheter lyfts fram.
Under presentationen och i diskussionen jämför du svenskan med norska och/eller danska där några tydliga skillnader och/eller likheter lyfts fram.
På provet jämförs svenskan med sina närliggande språk och minoritetsspråk där några tydliga skillnader och likheter lyfts fram.
Under presentationen och i diskussionen visar du viss kunskap om något minoritetsspråk och jämför detta på något sätt med svenskan. (t.ex. minoritetsspråket historia i Sverige)
Under presentationen och i diskussionen visar du upp viss kunskap om något minoritetsspråk och jämför detta på ett relativt utvecklat sätt med svenskan. (t.ex. minoritetsspråket historia i Sverige)
Under presentationen och i diskussionen visar du upp viss kunskap om något minoritetsspråk och jämför detta på ett utvecklat sätt med svenskan. (t.ex. minoritetsspråket historia i Sverige)

Samtala och diskutera

E
C
A
Leda samtal
Du gör en presentation och läser upp diskussionsfrågorna. Du leder samtalet genom att till viss del fördela ordet eller ställa följdfrågor. Du avslutar diskussionen genom att sammanfatta något som sagts.
Du gör en presentation och läser upp diskussionsfrågorna. Du leder samtalet genom att på ett relativt gott sätt fördela ordet till alla och ställa följdfrågor. Du avslutar diskussionen genom att sammanfatta något som sagts.
Du gör en presentation och läser upp diskussionsfrågorna. Du leder samtalet genom att på ett gott sätt fördela ordet till alla och ställa följdfrågor. Du avslutar diskussionen genom att sammanfatta något som sagts.
Delta i samtal
Du deltar delvis i samtalet genom att lyssna på vad som sägs och till viss del komma med egna tankar/åsikter som ibland för samtalet framåt.
Du deltar i samtalet genom att lyssna på vad som sägs och komma med egna och utvecklade tankar/åsikter som för samtalet framåt.
Du deltar aktivt i samtalet genom att lyssna på vad som sägs och komma med egna, välutvecklade och nyanserade tankar/åsikter som för samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: