👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Magnetism pedagogisk planering åk 5 Sofia Skola

Skapad 2019-08-15 15:51 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Området är magnetism.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
Att förklara hur en magnet fungerar, hur magneter kan tappa sin kraft men också hur magneten kan få tillbaka den. Hur hela jorden är en magnet och att jordens magnetfält gör att vi kan navigera med hjälp av kompass.

 

 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Vi kommer arbeta med det här i ca 5 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Läsa faktatexter
- Diskutera analysera och göra hypoteser om frågor som berör arbetsområden
- Titta på film
- Laborationer 
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

- Hur vi använder magneter i vår vardag
- Något om hur man kan förklara magnetism
- Hur de första magnetera upptäcktes
- Hur en elektromagnet fungerar
- Om magnetiska uppfinningar

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar, analyserar och gör hypoteser om frågor som berör arbetsområdet. 
- Din förmåga att kunna följa instruktioner vid enkla undersökningar.
- Ditt resultat på eventuella prov eller läxförhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6