Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2019-08-15 16:02 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Biologi
Vi kommer under en tre veckor jobba med europas sista vildmark.¨ Undervisningstimmar: 8h

Innehåll

Ni kommer att få lära er om Sveriges fjälltrakter och lära er mer om växtlighet och djurliv. Ni kommer också lära er olika ord och begrepp som hör till biologin. Hur människan påverkar denna miljö.

Detta gör ni genom att få läsa i bok, se på filmer, prata och diskutera i grupp och jobba i arbetsbok. Arbeta med att ta reda på fakta om djur och växter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: