Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9f, HT-20, Ma 1c, K1 " Aritmetik-om tal"

Skapad 2019-08-15 17:30 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Vi jobbar med kapitel 1, ARITMETIK - OM TAL i kursen Ma 1c (Matematik 5000)

Innehåll

Aritmetik - om tal

Centralt innehåll
  • Reella tal skrivna på olika former och metoder för beräkningar.
  • Primtal, delbarhet och olika talbaser.
  • Strategier för problemlösning.
  • Matematiska begrepp och metoder i situationer kopplade till naturvetenskap, teknik, vardag-och samhällsliv.
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

Begreppslista

olika typer av tal, primtal, faktorisering, bråk, decimaltal, avrundning, kvadratrötter, potenser, prefix, olika talsystem.

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: