Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRIO 8, 8f-spets. Kap 3, Geometri

Skapad 2019-08-15 18:14 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Vi jobbar med kapitel 3, "Geometri" i boken PRIO 8

Innehåll

Geometri

Centralt innehåll
  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. 
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

 

Begreppslista och innehåll

radie, diameter, pi, omkrets, area, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, dimension, geometrisk kropp, kub, rätblock, cylinder, prisma, kon, pyramid, klot, begränsningsarea, mantelyta, sfär, volym

 

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i LÄRLOGG eller i TEAMS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: