Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skuggornas hemliga uppdrag

Skapad 2019-08-15 18:22 i Ängalyckans förskola Halmstad
Snöstorps mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Sommarskuggan kommer med uppdrag och klurigheter inom områdena socialt samspel, matematik, naturvetenskap och teknik samt språk.

Innehåll

Varför?

Barnen visar stort intresse för sommar/vinterskuggan. Vi tänker använda oss av den figuren som en röd tråd genom temat. Föregående läsår har vi lagt stort fokus på några enskilda mål inom ett valt ämne men det här läsåret tänker vi prova att arbeta bredare mot fler målområden. Vi kommer att använda materialet om Väpplarna som utgångspunkt och det är uppbyggt kring målområdena socialt samspel, matematik, naturvetenskap och teknik samt språk.

 

Övergripande syfte

För barnen

Socialt samspel
Här tänker vi att barnen ska få arbeta med att utveckla sitt JAG, sin självkänsla och sin identitet. Men även hitta sin plats i gruppen och hur man är man är en bra kompis. Vi kommer arbeta med känslor, både hur jag känner men även förståelsen för andras känslor.

Matematik
Vi fokuserar på den matematik vi har runt omkring, vardagsmatematiken.

Naturvetenskap och teknik
Vi fortsätter arbetet med naturen runt förskolan, återvinning och hållbar utveckling. I tekniken fokuserar vi på vardagstekniken som finns runtomkring oss.

Språket
Vi arbetar medvetet med språket för att öka barnens ordförråd, öka deras språkliga medvetenhet samt att vi tränar på att bli både bra talare och bra lyssnare.

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1, Omsorg, utveckling och lärande 2:2 samt Barns delaktighet och inflytande 2:3

Kopplas nedan

 

Planera och genomföra

Sommarskuggan kommer att ge oss uppdrag och klurigheter inom våra olika arbetsområden.
I det sociala samspelet kommer fokus ligga på jaget, familjen och var jag bor. Känslor, kamratskap, gemensamma kompisregler, barnkonventionen. Inom matematiken kommer vi arbeta med mönster, former, räkna, diagram, problemlösning och mycket mer. Naturvetenskap arbetar vi med genom att vara ute i skogen och utforska den, samla skräp, återvinning med mera. Inom tekniken kommer vi att undersöka tekniska föremål som finns här på förskolan. Barnen kommer även få hemuppdrag och ett av dem kommer vara att ta med en teknisk pryl hemifrån och berätta om den för kompisarna. Språket arbetar vi med genom flanosagor, lådsagor, böcker, rim- och ramsor, sånger, namnlappar med mera.

Vi kommer att involvera föräldrarna i verksamheten genom föräldramöte, hemuppdrag och enkät samt att de får möjlighet att följa temat på lärväggen på avdelningen samt i Unikum.

Litteratur

"Väpplarna" Hanna Rydqvist
"Tio små kompisböcker" Linda Palm, Lisa Sollenberg

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: