Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2019-08-15 18:40 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 6 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften ( Lsär11 s. 24).

Innehåll

Syfte:

Tala och samtala i olika sammanhang.
Förstå innehållet i talad engelska och i olika texter.
Skriva text för olika syften.
Reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

 

Centralt innehåll:
Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
Frågeord, frågor och svar.
Korta fraser om vardagliga ämnen.
Presentation om den egna personen, vardagen och närmiljön.
Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
Filmer.
Instruktioner och beskrivningar.
Ord och ordbilder, till exempel på skyltar och reklam.

Så här kommer vi att arbeta:
Arbeta i grupp med att uttala enkla fraser.
Arbeta i din arbetsbok English.
Du kommer att få arbeta både i grupp och enskilt med olika uppgifter.

Dokumentation:
Bild och text på Unikum.

Bedömning:
Bedömning sker efter varje arbetsmoment utifrån kunskapskraven för år 4-6.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: