Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 1 2019-2020

Skapad 2019-08-15 19:00 i Västra skolan Hudiksvall
Pedagogisk planering SO år 1
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I ämnet SO kommer du att få arbeta med årstider, klassråd, förhållningsregler, livet förr och nu och mycket mer.

Innehåll

 Du ska få lära dig

- Mänskliga rättigheter.
- Livsfrågor med betydelse för eleven. 
-Livet förr och nu.
- Hur ett klassråd går till och varför vi har det.
- Trafik, Gå och cyklautmaningen. 
- Jag i världen, varför flyttar vi ibland och vad våra världsdelar heter. 
- Tidslinjer.
- Nyheter och media.
- Uppmärksamma högtider.

På vilket sätt? Hur?

- Gemensamma diskussioner

- Filmer, böcker.

- Fylla i årsboken.

- Skapa eget material.

- Intervjuer.

- Utflykter. 

 

 Bedömning

- Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu. Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika begrepp för att ange händelser i tid. 

- Du kan berätta något om barns rättigheter. 

- Du kan samtala och diskutera om kamratskap, gott och ont, rätt och orätt.

- Du kan ge exempel på normer och regler och ge exempel på varför de kan behövas.

- Du känner igen några trafikskyltar och ha viss förståelse för hur olika transportmöjligheter påverkar miljön och vår hälsa. 

- Du kan delta och beskriva hur ett klassråd brukar organiseras och genomföras.

- Du kan läsa av en enkel tidslinje.

- Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Ge  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Ge  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: