Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2019-08-15 20:01 i V Bodarna skola Alingsås
Grundskola 1 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott och hälsa kommer vi att springa, krypa, hoppa, åla, smyga, gå, hänga, klättra, rulla, fånga, kasta, stödja och dansa! Vi kommer att göra detta i lekar och olika idrotter med boll och andra redskap till musik och utan musik. Det kommer att ske inomhus och utomhus. Din kroppsliga förmåga kommer att utvecklas och du kommer att ha roligt och samtidigt förstå vikten av fysisk aktivitet samt vilka positiva effekter det har på din kropp och hjärna!

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Bollsporter och andra idrotter
 • Lekar och deras regler
 • Dans och rörelse till musik
 • orientering och utevistelser
 • Redskapsgymnastik och sammansatta rörelsemönster
 • Grundmotoriska rörelser, exempelvis springa, klättra och krypa

Vi fokuserar på förmågan att:

Att ha roligt och kunna röra sig allsidigt samt kunna förhålla sig till regler och samarbeta i grupp.

Uppgifter

 • v.20-v.21 Orientering

 • v.17 - v.18 Allemansrätten

 • v.16 Dans

 • v.12 - v.15 Idrottslektioner - Bollsport

 • v.8 - v.11 Redskap

 • v.2 - v.6 Idrottslektioner - Lekar

 • v.8 - v.10 Idrottslektioner - Redskap

 • Terminsplanering vt 21

 • Idrottslektion v.51

 • Idrottslektioner v.50

 • Idrottslektion v.49

 • Idrottslektion v.48

 • Idrottslektion v.47

 • Idrottslektioner v.45 & v.46

 • Idrottslektioner v.42-43

 • Info kring lektioner vecka 37,38,39

 • Terminsplanering ht 20 idrott åk 1

 • Info kring lektioner vecka 34,35,36

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa, åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Idrott och lekar
Jag deltar till viss del i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus i lämplig klädsel.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser till viss del av aktiviteten. Jag kan ta ansvar för mig själv vid olika lekar och spel.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser relativt väl till aktiviteten. Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar. Jag kan anpassa mina rörelser väl till aktiviteten.
Musik och rörelse
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk träning
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana och lekar.
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning.
Jag kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma på djupt vatten utan hjälpmedel
Jag kan simma i bröst- och ryggläge. Jag kan flyta.
Friluftsliv
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Jag känner till principerna för allemansrätten
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Orientering
Jag kan använda mig av enkla kartor runt skolgården
Jag kan hantera och följa kartor runt skolgården
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Hälsa
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig.)
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: