Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, samhällsekonomiska begrepp o texter

Skapad 2019-08-15 20:26 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Detta är ett ämnesövergripande område där eleverna tränar på att använda och presentera med hjälp av samhällsekonomiska begrepp. Samtidigt som de får en förståelse för det ekonomiska kretsloppet och vad som påverkar företag och privatpersoners ekonomi.
Grundskola 8 – 9 Svenska
De flesta dagstidningar och nyhetssändningar har en ekonomidel

Innehåll

Sammanfattning av arbetsområdet: 

Du ska träna på att muntligt presentera, planera och skriva ner dina planer i text. Du planerar ditt eget företag och skriver en affärsplan. Med hjälp av en bild visar du det ekonomiska kretsloppet med ditt företag i centrum och gör en kortare muntlig presentation av ditt företag. 

Om det är svårt att hitta på något eget, kan du välja ett företag som finns och använda det som "mall". 

Vad ska du lära dig?

Du ska träna på muntlig presentation, öka ordförrådet med nya ekonomiska begrepp som används ofta. Du tränar även på att planera och skriva ner dina planer i en strukturerad text. 

Du lär dig ekonomiska begrepp, får förståelse för vad människor som arbetar med ekonomi och marknadsföring kan göra genom att skriva en förenklad affärsplan. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du visar va du har lärt dig under lektioner, via den inlämnade affärsplanen och den muntliga presentationen. Tänk på att du visar olika delar genom de olika uppgifterna. 

 

Lektion 1, ons 21/8

Samling: Vad är en marknad? Vad är det ekonomiska kretsloppet?, Kotlers 4P

Begrepp: marknad, ekonomi, kretslopp, konkurrens, hushåll, företag, offentlig sektor, banker, lön, skatt, arbetskraft, varor, tjänster

 

Lektion 2, tor 22/8

Samling: Repetition ekonomiskt kretslopp, 4 P Nytt: Vad är en affärsplan och varför behövs en affärsplan? 

Begrepp: Affärsidé, Enskild firma, handelsbolag, aktiebolag. 

Uppgift: Vi börjar skriva idéer med hjälp av tankekarta.  

 

Lektion 3, fre 23/8

Samling: Vilka är dina kunder? Vilka är dina leverantörer?

Begrepp: import, export, produktion, utbud, efterfrågan

Uppgift: Vi börjar skriva om kunder och leverantörer. Vilka är de och var för just dessa? 

 

Lektion 4 ons 28/8 

Samling: Plats. Var finns ditt företag? Pris. Vad ska din vara billig, mellan eller dyr och varför? 

Begrepp: Grossist, detaljhandel, e-handel, tillgänglighet, lokal

Uppgift: Berätta var du ska sälja dina varor eller tjänster. 

  

Lektion 5 tor 29/8

Samling: Produkt, var ska den produceras? 

Begrepp: transport, råvaror, arbetskraft, löner

Uppgift: Var ska din produkt produceras och varför? 

 

Lektion 7 fredag 30/8

Samling: Påverkan. Hur får vi kunder? 

Begrepp: marknadsföring, reklam, pr, sales-promotion, direktmarknadsföring,

Uppgift: Hur ska du marknadsföra din produkt? Förklara varför!

 

Lektion 8 fredag 6/8

Samling: Språkets vikt. Varför är det viktigt att använda ett affärsspråk? 

Uppgift: Vi sätter ihop planens olika delar till en text. 

 

 

Lektion 9-10 onsdag 11/9 och torsdag 12/9 

Uppgift: Skapa en bild på ditt företags kretslopp och skriv klart affärsplanen. 

 

Lektion 11-12 onsdag 18/9 eller 2//10 beroende på PRAO. 

Uppgift: muntliga presentationer av ditt företags ekonomiska kretslopp. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.
  Gr lgr11
 • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: