👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 ht

Skapad 2019-08-15 20:35 i Friggesundsskolan Hudiksvall
Grundskola 3 Matematik
Vi utgår från arbetsmaterialet Favoritmatematik och kompletterar med annat.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med

 • Talen 0-1000

 • Tiotalsövergång addition och subtraktion

 • Uppställning av tal med tiotalsövergång i talområdet 0-1000, addition och subtraktion

 • Sambandet mellan addition och multiplikation

 • Multiplikation med 1-10 samt 100

 • Sambandet mellan division och multiplikation

 • Division

 • Prioriteringsregler

 • Proportionalitet

 • Problemlösning

 

Så här ska vi arbeta

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner i helklass

 • Grupparbete

 • Induviduellt arbete

 • Se på film

 • Praktiskt arbete

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att delta i gemensamma genomgångar och diskussioner i helklass

 • din förmåga att bidra till problemlösning i grupp

 • din förmåga att lösa matematiska uppgifter individuellt

 • din förmåga att visa vad du kan vid praktiskt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3