Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal, Procent och Sannolikhet.

Skapad 2019-08-15 21:54 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer under några veckor (vecka 34 - 38) att arbeta med områdena "Decimaltal", "Procent" och "Sannolikhet". Vi kommer att utgå från läromedlet MatteDirekt Borgen 6A (Kapitel 1-2).

Innehåll

Innehåll

I det är området kommer vi att arbeta med i huvudsak tre delar: "Decimaltal", "Procent" och "Sannolikhet"

Vi kommer att börja med att repetera tiondelar, hundradelar och tusendelar. Vi kommer att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 för att får en förståelse för vårat talsystem, men också som en grund för att förstå procenträkningen som kommer efter. Vi kommer även att återkomma till kort division men denna gången med decimaler och överslagsräkning. 

Vi kommer sedan att fortsätta med procent och begreppen "rea" och "rabatt". 

Avslutningsvis kommer vi att fokusera på begreppet "sannolikhet" och träna på att räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Vi kommer att arbeta i grupp, par och enskilt med olika uppgifter. 

Bedömning 

Efter varje område kommer du att få visa vad du lärt dig genom en diagnos. I slutet kommer även en provräkning. 

Jag kommer att bedöma dig utifrån dina resultat på diagnoserna och provräkningen, utifrån din förståelse för begreppen och användningen av dessa när du räknar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal, Procent och Sannolikhet

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Decimaltal
Förstå vad som menas med ett decimaltal. Kunna storleksordna decimaltal. Kunna räkna med decimaltal.
 • Ma  4-6
Multiplikation och Division
med decimaltal
 • Ma  4-6
Procent
Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är. Kunna växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
 • Ma  4-6
Sannolikhet
Förklara vad som menas med sannolikhet. Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.
 • Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: