👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 1 åk. 7 ht. 2019

Skapad 2019-08-15 22:09 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Guten Tag und willkommen!

Innehåll

1. Förväntat resultat

Efter arbetsområdet förväntas du kunna:

 • förstå talad tyska,
 • förstå en text,
 • läsa en text högt med korrekt uttal,
 • samtala med en kompis,
 • skriva en enkel text,
 • fakta om Österrike. 

 

2. Undervisning och övning

I undervisningen använder vi läroboken Genau. Vi använder också internet, där texter, filmer och musik finns.

I tyskmappen Ty - Uppgifter, ljudfiler på Google Drive finns material för en del uppgifter.

Varje vecka får du läxa på ord och fraser, som finns på klassens Google-kalender som en länk.

 

3. Examinationsuppgifter

Senast vecka 43 får du följande examinationsuppgifter (som finns som övningar i Genau 2 kapitel 1-2):

 • Lyssna på en text och svara på några frågor. "Wohin in den Ferien?"
 • Läsa en text och svara på några frågor, "Wohin in den Ferien?"
 • Läsa en text högt med korrekt uttal. "Ganz schön hart!"
 • Genomföra en dialog med en kompis, "Wo warst du?"
 • Skriva en text, "Meine Woche".
 • Fakta om Österrike, t.ex. städer, förbundsländer, sjöar, floder, berg, högsta berg, invånarantal, area, flaggan, statsskick, nationaldag, nationalitetsmärke, valuta, grannländer.

 

4. Bedömning

 Examinationsuppgifterna bedöms enligt bedömningsmatrisen nedan.

Matriser

M2
Moderna språk lyssna och läsa åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Du förstår vanliga, enkla ord och fraser.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Du redogör i enkel form för huvuddragen i innehållet.
Du redogör i enkel form för huvuddragen i innehållet och en del detaljer.
Du redogör översiktligt för innehållet och detaljer.
Du hittar enkel efterfrågad information i det talade avsnittet.
Du hittar detaljerad efterfrågad information i det talade avsnittet.
Du återger informationen på ett detaljerat och övergripande sätt.
Läsförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter. Du förstår vanliga, enkla ord och fraser.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Du redogör i enkel form för huvuddragen i innehållet.
Du redogör i enkel form för huvuddragen i innehållet och en del detaljer.
Du redogör översiktligt för innehållet och detaljer.
Du hittar enkel efterfrågad information i texten.
Du hittar detaljerad efterfrågad information i texten.
Du återger informationen på ett detaljerat och övergripande sätt.
Strategier för lyssna och läsa
Du använder dig av någon strategi t.ex.: Du lyssnar och läser flera gånger. Du utgår från de ord du faktisk förstår. Du tar fasta på sammanhanget i texten eller det du hör, innan du försöker att förstå detaljerna. Du läser frågorna som hör till uppgiften, och använder dem när du arbetar med förståelsen.
Du använder dig av flera strategier.
Du använder dig av flera strategier.

M2
Moderna språk tala åk 7-9

E
C
A
Innehåll
I din muntliga framställning är innehållet enkelt och i huvudsak förståeligt.
I din muntliga framställning är innehållet enkelt och tydligt.
I din muntliga framställning är innehållet enkelt, tydligt och relativt sammanhängande.
Du utvecklar innehållet genom att t.ex. ge flera exempel.
Du utvecklar innehållet genom att t.ex. ge flera exempel och perspektiv.
Ord och fraser
Du använder enstaka, vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Flyt
Du behöver stöd av lärare eller kompis för att kunna genomföra talet/samtalet.
Du klarar att genomföra talet/samtalet på egen hand, även om det kan förekomma pauser.
Du pratar utan längre pauser, och utan att staka dig ofta.
Uttal / intonation
Du uttalar orden korrekt i stort.
Du uttalar de flesta orden korrekt.
Du uttalar de flesta orden korrekt och försöker förändra språkmelodin vid t.ex. frågor.
Grammatiska strukturer (verb, pronomen, frågekonstruktion)
Du använder den mest grundläggande grammatiken, t.ex. verben "vara, ha".
Du använder den mest grundläggande grammatiken.
Du använder grammatik med större säkerhet.
Interaktion
Det finns en vilja att samtala. Du försöker svara på frågor, och försöker ställa frågor.
Du samtalar om olika ämnen, och ger olika exempel.
Du visar intresse av det din kompis säger, och bygger vidare på det. Du försöker att förstå din kompis, och hjälper till när kompisen har svårigheter att kommunicera. Du kommer med nya förslag att samtala om.
Du anpassar ditt innehåll i någon mån till syfte, mottagare och situation. Du har ett personligt tilltal, (hälsningsfras, avslutningsfras, frågor, humor).
Välja och använda material
Du använder enstaka saker du hör och läser i ditt eget tal.
Du använder enstaka saker du hör och läser i ditt eget tal.
Du använder det du hör och läser i ditt eget tal på ett effektivt sätt.
Bearbeta och förbättra
Du gör enstaka, enkla förbättringar av dina framställningar.
Du gör enkla förbättringar av dina framställningar.
Du gör enkla förbättringar av dina framställningar.
Strategier
Du använder någon strategi t.ex.: Du använder kroppsspråk. Du upprepar ord för att förklara vad du menar. Du förenklar ditt språk för att förklara vad du menar. Du använder frågor för att få hjälp av din samtalskompis. Du beskriver med andra ord för att förklara vad du menar.
Du använder några strategier.
Du använder flera strategier.

M2
Moderna språk skriva åk 7-9

E
C
A
Innehåll
I din text är innehållet enkelt och i huvudsak förståeligt.
I din text är innehållet enkelt och tydligt.
I din text är innehållet enkelt, tydligt och relativt sammanhängande.
Du utvecklar innehållet genom att t.ex. ge flera exempel.
Du utvecklar innehållet genom att t.ex. ge flera exempel och perspektiv.
Ord och fraser
Du använder enstaka, vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Struktur
Innehållet i texten är ordnat med inledning och avslutning
Meningar och stycken hänger ihop och bygger på varandra genom att du använder sambandsord (och, eller, därför, först, sist, sen).
Grammatiska strukturer (verb, pronomen, frågekonstruktion)
Du använder den mest grundläggande grammatiken, t.ex. verben "vara, ha".
Du använder den mest grundläggande grammatiken.
Du använder grammatik med större säkerhet. Du använder korrekt meningsbyggnad.
Stavning, interpunktion
Stavningen är i huvudsak korrekt.
Stavningen är i huvudsak korrekt.
Stavningen är för det mesta korrekt. Du använder stor bokstav korrekt. Du använder skiljetecken korrekt.
Interaktion
Det finns en vilja att kommunicera.
Du skriver om olika ämnen, och ger olika exempel. Du ställer och svarar på frågor.
Du visar intresse för texten, och bygger vidare på den, t.ex. med nya frågor, exempel och perspektiv.
Du anpassar ditt innehåll i någon mån till syfte, mottagare och situation. Du har ett personligt tilltal, (hälsningsfras, avslutningsfras, frågor, humor).
Välja och använda material
Du använder enstaka saker du hör och läser i din egen text.
Du använder enstaka saker du hör och läser i din egen text.
Du använder det du hör och läser i din egen text på ett effektivt sätt.
Bearbeta och förbättra
Du gör enstaka, enkla förbättringar av dina framställningar.
Du gör enkla förbättringar av dina framställningar.
Du gör enkla förbättringar av dina framställningar.
Strategier
Du använder någon strategi t.ex.: Du upprepar ord för att förklara vad du menar. Du förenklar ditt språk för att förklara vad du menar. Du beskriver med andra ord för att förklara vad du menar. Du använder lexikon.
Du använder några strategier.
Du använder flera strategier.

M2
Moderna språk realia åk 7-9

E
C
A
Geografi, sevärdheter
Du visar i enkel form din kunskap inom området. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar i enkel form din kunskap inom området. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar översiktligt din kunskap inom området. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Högtider
Du visar i enkel form din kunskap och reflektion inom området. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar i enkel form din kunskap och reflektion inom området. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar översiktligt din kunskap och reflektion inom området. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Specifika företeelser
Du visar i enkel form din kunskap och reflektion inom området. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar i enkel form din kunskap och reflektion inom området. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar översiktligt din kunskap och reflektion inom området. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.