👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FTH - Skriva saga

Skapad 2019-08-16 06:09 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att lära oss hur en saga är uppbyggd och vi kommer att skriva egna sagor.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska
Göra saga

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att gå igenom hur en saga är uppbyggd: det var en gång, beskrivning av huvudpersonen, problem, lösning på problemet och avslutning. Vi kommer att läsa sagor högt och se om sagan innehåller delarna. Vi kommer att skriva en saga gemensamt. Vi kommer också att titta på Sagomattan på SVTPlay. Sen kommer ni att få skriva en egen saga på datorn.

Vi kommer att prata om vad en mening är och att man börjar med stor bokstav och slutar med punkt. När ni skrivit klart sagan kommer vi att bearbeta texten.

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång och i nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva saga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Strukturera texter
Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand & på dator
Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.