Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Four Seasons

Skapad 2019-08-16 07:31 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 5 Engelska
Årskursens första arbetsområde som fokuserar på de fyra årstiderna.

Innehåll

Inledning

Under ungefär fem veckor kommer vi att arbeta med årskursens första arbetsområde, ”The Four Seasons”. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur du kan berätta om de fyra årstiderna, vad du tycker om dem och vad du tycker om att göra, både muntligt och skriftligt. Dessutom kommer vi under detta arbetsområde att skriva vårt första brev till femteklassare i USA. I samband med detta kommer vi även att träna på att berätta om oss själva, både muntligt och skriftligt.

 

Förväntat resultat

 

Senast i slutet av arbetsområdet förväntas du:

 

 

 • med hjälp av stödord kunna berätta om dig själv och de fyra årstiderna muntligt inför klassen (eller delar av klassen),

 • kunna berätta om dig själv och de fyra årstiderna skriftligt samt

 • samtala med en kamrat om dig själv och de fyra årstiderna.

 

Undervisning

 

För att du ska kunna lära dig allt detta kommer vi att lägga upp undervisningen på följande sätt:

 

Vi kommer att arbeta med ett antal texter i boken What's Up 5 där du kommer att få träna på att förstå, läsa och översätta texter. Dessutom kommer du utifrån innehållet i texterna få delta i samtal och svara på frågor om innehållet för att utveckla ordförråd, språklig säkerhet och uttal. På lektionerna kommer vi även att arbeta med läs- och hörförståelse samt diskussioner kring användandet av olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Du kommer även att få titta på några avsnitt av serien "The Grammar Company" och arbeta med några grammatiska strukturer. Vi kommer att inleda vårt brevskrivarprojekt med femteklassare i USA, och då kommer du att få både läsa och skriva brev (med hjälp av en mall) på engelska. I samband med detta kommer du också att få träna på att berätta om dig själv både muntligt och skriftligt. Slutligen kommer du även att få göra en muntlig och skriftlig redovisning om de fyra årstiderna.

 

Bedömning

 

För att jag ska kunna ta reda på vad du kan så kommer du att få ett antal bedömningsuppgifter under arbetsområdets gång.

 

Du kommer att få göra en samtalsövning tillsammans med en kamrat där ni pratar om er själva och de fyra årstiderna. I min bedömning tittar jag då på uttal, hur du klarar av att samtala med en kamrat, hur aktiv du är i samtalet och hur du klarar av att hjälpa din kamrat för att få samtalet att fungera.

 

Du kommer också, med hjälp av stödord, få berätta om dig själv och de fyra årstiderna muntligt inför klassen (eller delar av klassen). Innan din redogörelse kommer du att få förbereda dig noggrant och få tips om saker att tänka på. I min bedömning tittar jag bland annat på hur utförlig din redogörelse är, ditt uttal, korrektheten i språket samt hur du hjälper åhörarna att förstå det du berättar om.

 

Du kommer att få skriva ett brev till en okänd person där du berättar kort om dig själv och de fyra årstiderna. I bedömningen tittar jag då bland annat på hur utförligt innehållet är, korrektheten i språket samt hur du ställer frågor och gör dig själv förstådd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
The Four Seasons

Rubrik 1

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Muntlig kommunikation
Samtala med en kamrat om sig själv och de fyra årstiderna.
Muntligt berättande
Berätta om sig själv och de fyra årstiderna muntligt.
Skriftlig kommunikation
Skriva ett brev till en okänd person.
Skriftligt berättande
Berätta om sig själv och de fyra årstiderna skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: