👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv år 2

Skapad 2019-08-16 07:46 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att fortsätta lära oss att behärska det svenska språket, både i och utanför klassrummet. Du kommer lära dig att prata inför både mindre grupper och helklass. Vi fortsätter utforska alfabetet och lär oss skilja mellan konsonanter och vokaler :)

Innehåll

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Högläsning
 • Vi jobbar med EPA, där du och dina klasskamrater tillsammans med mig lär er av varandra
 • Du kommer att arbeta med läromedlet "Diamantjakten" med tillhörande arbetsbok
 • Hemläxor som handlar om det vi har jobbar/jobbat med i klassrummet
 • Vi kommer att låna böcker på biblioteket och läsa lite varje dag
 • Du kommer att få olika arbetsblad som hör till det vi gör i klassrummet

När du arbetar med detta får du lära dig:

Kommunikativ - muntlig förmåga

 • Berätta och lyssna på andra i en grupp
 • Återberätta så att anda förstår vad du menar
 • Berätta sammanhängande så att poängen blir tydlig
 • Anpassa berättandet till olika situationer och vilka som lyssnar
 • Beskriva olika saker så att andra förstår
 • Förklara så att andra förstår vad du menar
 • Ge och ta muntliga instruktioner
 • Tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Läsa

 • Läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser
 • Använda ljudning och ortografisk helordläsning
 • Läsa en hel bok med enkel text på egen hand
 • Du kan rätta dig själv vid läsning
 • Du läser enkla meningar med flyt
 • Du har börjat använda dig av olika läsförståelsestrategier, som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
 • Du kan läsa mellan raderna
 • Du kan uppfatta den "röda tråden" i en berättelse
 • Du kan koppla det du läst till egna upplevelser och sådant du kan sedan tidigare

Skriva

 • Få fram budskap med hjälp av skriven text
 • Skriva text med enkel handling för hand eller på digitalt verktyg
 • Skriva text läsligt för dig själv och andra
 • Skriva enkel text med ett visst flyt
 • Stava vanligt förekommande ord med allt större säkerhet
 • Göra mellanrum mellan orden
 • Skriva meningar med stor bokstav och punkt och ibland använda andra skiljetecken
 • Använda tankekartor för att planera ditt skrivande
 • Använda ett digitalt verktyg för att skriva och bearbeta dina texter
 • Visa ett intresse för att förbättra din egen text

Hur blir du bedömd?

Du har möjligheter att visa dina kunskaper under lektioner, vid eget arbete, samtalsgrupper, mindre test vid avslut av delområden samt vid andra praktiska och teoretiska moment.