Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Sverige

Skapad 2019-08-16 08:05 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
.
Grundskola 4 Geografi
Du kommer att få utveckla dina kunskaper om Sverige.

Innehåll

 

Arbetsområde

Du ska kunna redogöra för Sveriges olika naturtyper. Du ska kunna Sveriges viktigaste naturresurser och hur de används. Du ska kunna jämföra och beskriva hur det är att leva i olika delar av Sverige. Du ska veta var det finns störst och minst befolkning i Sverige och varför det är så. Du ska kunna namn och läge på Sveriges landskap, större orter, berg, hav och vatten. Du ska kunna använda kartan och kunna beskriva vad färger, symboler och skala står för.

Arbetssätt

 • Vi har muntliga genomgångar och diskussioner
 • Vi ser på filmer
 • Vi arbetar med kartor
 • Vi läser och arbetar med texter från olika böcker
 • Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Ht 2019 v 34-43

 

Bedömning

 • Vi har muntliga redovisningar
 • Vi har skriftliga läxförhör

Begreppslista

 • sjö, hav, älv, å, sund, bukt, vik, fjord, kust
 • ö, skärgård, halvö, näs, udde
 • berg, fjäll, rullstensås, platåberg, horst
 • tätort
 • skala
 • naturresurser, naturtyper,
 • jordbruk, skogsbruk, bergsbruk
 • malm, inlandsis, moränjord, lerjord
 • befolkning
 • näringsgren

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: