Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkresan

Skapad 2019-08-16 08:37 i Kareby familjedaghem Kungälv
Förskola
Vi vill på denna resa ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk och intresse för litteratur, kommunikation samt det skriftliga språket. Denna språkresa ska utgå från att vi använder material som anpassas efter olika åldrar.

Innehåll

 • Vi kommer att arbeta vidare med att benämna saker, utveckla barnens ordförråd.
 • Vi kommer att dagligen samtala med barnen utmana dem att utveckla sin kommunikation genom att ställa frågor/följd frågor.
 • Vi kommer utgå från böckerna "mini sol" samt "före Bornholms modellen"  för att stimulera barns språkutveckling.
 • Det kommer även erbjudas flano sagor, spelstunder, högläsning samt språklekar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: