Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Max´s movie year 4 week 35-43

Skapad 2019-08-16 08:42 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 Engelska
Vi arbetar med filmen Max´s movie. Vi tränar på hörförståelse och skrivförmåga samt att samtala och diskutera.

Innehåll

https://urplay.se/program/181170-max-s-movie-the-script 

 

Period - Ca 10 veckor, vecka 35-45

 

Arbetssätt

Varje vecka ser vi ett avsnitt av Max´s movie och arbetar med tillhörande uppgifter. Vi arbetar aktivt med att öka hörförståelse och ordförståelsen.

 

Mål efter avslutat arbetsområde -

När projektet är slut så har vi tränat på att muntligt och skriftligt uttrycka åsikter och känslor om vardagliga situationer.

Vi har tränat i att lyssna på talad engelska och förstå innehållet samt  svarat på frågor till avsnitten.

 

Utvärderingsformer

Arbetet kring att svara på arbetsbladen samt en skriftlig sammanfattning när vi sett alla avsnitt.

 

Läxa

Du kommer att få ord tillhörande kapitlet i läxa varje vecka, måndag till onsdag (4b),måndag till torsdag (4a) som det sedan är förhör på. Syftet med förhöret är att kunna sätta i orden i meningar och längre texter. 

 

 

Bedömning och kunskapskrav

Eleven kan förstå talad engelska.

Eleven visar sin förståelse genom att kunna redogöra för innehållet i filmen.

Eleven kan formulera sig skriftligt. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: