Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 2

Skapad 2019-08-16 08:42 i Höghammargymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasiesärskola Idrott och hälsa
Ämnet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan människans livsstil, hälsa och välbefinnande. I ämnet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

Innehåll

Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.

Rörelse till musik samt dans.

Olika träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.

Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.

Olika utemiljöer och möjligheter till rörelseaktiviteter och rekreation i naturen.

Hänsynstagande, samarbete och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera fysiska aktiviteter som utvecklar rörelseförmågan och hälsan.
    Idc
  • Förmåga att reflektera över vad fysiska aktiviteter och livsstilen betyder för hälsan och välbefinnandet.
    Idc
  • Förmåga att utföra fysiska aktiviteter på ett säkert och ergonomiskt sätt.
    Idc

Matriser

Idc
Idrott och hälsa 2

Behöver stöd för att nå målen
Behöver ett visst stöd för att nå målen
Når målen helt självständigt
Genomför olika fysiska aktiviteter
Rörelse till musik
Tränar kondition, styrka och teknik
Bra matvanor
Samband mellan hur jag rör mig, vad jag äter och hur jag mår
Genomför fysiska aktiviteter utomhus
Klä sig rätt vid olika årstider
Tar hänsyn och samarbetar
Använda kroppen utan att skada mig
Avslappningsövning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: