Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WW1

Skapad 2019-08-16 08:54 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Engelska
PLANERING ARBETSOMRÅDE: FÖRSTA VÄRLDSKRIGET OCH RYSKA REVOLUTIONEN. ÄMNEN: Svenska, Svenska som andraspråk, Historia, Bild och Engelska.

Innehåll

 

VARFÖR SKA DU LÄRA DIG OM DETTA?

 

Vi läser om första världskriget för att det är en viktig brytpunkt. Innan kriget fanns det hopp om framtiden men det byttes ut till pessimism. En pessimism som skulle vara i ca 75 år. Ofta räknar man 1900-talets historia från första världskriget fram till Berlinmurens fall 1989. Alla stora, omvälvande händelser under 1900-talet har sin grund i första världskriget.

 

För att förstå varför första världskriget ens började måste man ha förståelse för hur Europa såg ut innan kriget. Därför är det viktigt att veta hur stormakternas kolonisation av fattiga länder lade grunden. Till detta kom att olika länder ingick olika avtal med varandra som riskerade att dra med länder i krig som egentligen inte hade något med konflikten att göra. Till detta kom också en snabb teknisk utveckling. Allt detta mynnade i skottet i Sarajevo. Ett politiskt mord som satte en snöboll i rullning som blev en lavin. Under en vecka gick vi från fred till krig. Ett krig som många trodde skulle gå snabbt och avslutas till jul blev en flera år lång mardröm.

 

 

 

DEADLINE: ____________

 

 

 

VALD PERSON/HÄNDELSE: ____________________________

 

 

 

Det här häftet tillhör: ________________________


 

 

ENGELSKA, CENTRALT INNEHÅLL

 

Tala: Du ska kunna tala om levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska talas. Du ska också kunna bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. Vidare ska du kunna använda dig av strategier för att göra dig förstådd till exempel genom att använda dig av omformuleringar, frågor, förklaringar osv.

 

Lyssna/Läsa: Du ska förstå talad samt skriftlig engelska när du samlar information om din person/händelser för att sammatsälla din presentation.

 

Skriva: Du ska kunna skriva texter på engelska samtidigt som du ska kunna bearbeta och förbättra dina texter. Du kan använda strategier i dina texter för att göra dig förstådd till exempel genom att använda dig av olika grammatiska strukturer och olika satsbyggnad.


 

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER DU BEDÖMAS?

 

o   Muntlig presentation, PowerPoint om händelse/person, bedömning i engelska.

 

o   Informativ text, skriftlig text om din person/händelse, bedömning i engelska.

 

Till båda bedömningsuppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser där det tydligt framgår vilka kunskapskrav som krävs för de olika nivåerna.

 

Utöver bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du kan visa dina förmågor.

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

  • Min, din egen och klasskamraters respons på allt vi kommer arbeta med.
  • Olika källor om din person/händelse.

 

  • Det här planeringhäftet.
  • Mina genomgångar.
  • Olika analysmodeller, bland annat EPA-metoden.


 

 

BEGREPP

 

Under arbetets gång vill jag att du själv skriver ner nya ord som du lärt dig eller ska lära dig.

 

Ordet:                            Förklaring:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet:                            Förklaring:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

VI KOMMER ATT ARBETA PÅ FÖLJANDE SÄTT:

 

1.      Presentation av arbetsområdet.

 

2.     Genomgång av bedömningsuppgifter och bedömningsmatriser.

 

3.     Gå igenom hur begreppslistan i häftet kommer att fungera.

 

4.     Övningsuppgift 1, börja med en ”mindmap” om din händelse/person men istället för information vill jag att skriva frågor om personen/händelsen. Vad vill du veta? Vad behöver du veta?

 

5.     Övningsuppgift 2, källor, jag vill att du samlar ihop 5 olika källor som du kommer plocka information från. Skriv ner de i häftet här.

 

6.     Bedömningsuppgift 1, skriftligt.

 

7.     Bedömningsuppgift 2, muntlig presentation.


 

 

ÖVNINGSUPPGIFT 1

 

”Mindmap” om din händelse/person, frågor.


 

 

ÖVNINGSUPPGIFT 2

 

Källor.

 

Nu ska du leta upp 5 olika källor som du ska plocka information från. Skriv ner källorna på raderna nedan. Hur skriver man ner en källa? Jo, såhär!

 

v Internetkälla, kopiera och klistra in hela adressen på raden. Inom parantes ska du skriva datumet du var inne på källan. Exempel:

 

www.wikipedia.se/skola (2019-08-14)

 

v Bok, skriv titeln, författaren och året boken kom ut. Exempel:

 

Anna Strömberg, ”Världens länder”, 2014.

 

 

 

ANVÄND DET DU LÄRT DIG PÅ SVENSKAN GÄLLANDE KÄLLHÄNVISNING!

 

Dina källor:

 

1.      ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2.     ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

3.     ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

4.     ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

5.     ____________________________________________________________________________________________________________


 

 

VÄLJ ETT AV FÖLJANDE SOM DU SKA ARBETA MED OCH PRESENTERA MUNTLIG OCH SKRIFTLIGT:

 

Personer: Lenin, Gavrilo Princip, Nilson, Tsar Nikolaj II, Franz Ferdinand, Lloyd George, Orlando.

 

Händelser: Skotten i Sarajevo, Svarta Veckan, Kriget på Västfronten, Kriget på Östfronten, U-båtskriget (Kriget till havs), Versailles freden.

 

 

 

Ringa in den du har valt och skriv på framsidan av det här häftet det du har valt.

 

 


 

 

BEDÖMNINGSUPPGIFT 1, INFORMATIV TEXT, PERSON/HÄNDELSE

 

Du ska välja antingen en person eller en händelse som var viktig under Första världskriget som du ska jobba med. Du börjar med att skriva en informativ text om personen eller händelsen där du ger läsaren all information som du finner relevant. Tänk på att ha följande:

 

§  Rubrik

 

§  Inledning

 

§  Styckesindelning

 

§  Skiljetecken

 

§  Tänk på de grammatiska strukturerna på engelska

 

§  Källhänvisning/källförteckning

 

§  Avslutning

 

Texten ska skrivas i Times New Roman, storlek 12 och radavstånd 1,5. Du ska skriva minimum 1,5 sida, maximum 3 sidor. Glöm inte att följa din ”mindmap”, det är den som är din guide genom texten. Låt gärna dina kamrater läsa din text och ge dig respons (INGET KRAV, BARA TIPS).

 

 

 

Uppgifter

  • BEDÖMNINGSUPPGIFT 1, INFORMATIV TEXT

  • BEDÖMNINGSUPPGIFT 2, MUNTLIG PRESENTATION

Matriser

En
BEDÖMNINGSMATRIS KOPPLAD TILL BEDÖMNINGSUPPGIFT 1, INFORMATIV TEXT

E
C
A
Kommunikativa förmågan
Språket i din text är enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I din text tar du översiktligt upp en del viktiga punkter om din person/händelse.
Språket i din text är relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Vidare formulerar du dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I din text tar du utförligt upp en del viktiga punkter om din person/händelse.
Språket i din text är relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Vidare formulerar du dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I din text tar du utförligt och nyanserat upp en del viktiga punkter om din person/händelse.
Metakognitiva förmågan
Strategierna du använder dig av i din text är i huvudsak fungerande som i viss mån löser problem och förbättrar ditt språk.
Strategierna du använder dig av i din text är fungerande strategier som löser problem och förbättrar ditt språk.
Strategierna du använder dig av i din text är väl fungerande som löser problem och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
BEDÖMNINGSMATRIS KOPPLAD TILL BEDÖMNINGSUPPIFT 2, MUNTLIG PRESENTATION

E
C
A
Kommunikativa förmågan
Språket i din muntliga presentation är enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Språket i din muntliga presentation är relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språket i din muntliga presentation är relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss an passning till syfte, mottagare och situation.
Metakognitiva förmågan
Du använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i din presentation. För att förtydliga din muntliga presentation gör du enkla förbättringar. *
Du använder dig av fungerande strategier som löser problem i din presentation. För att förtydliga din muntliga presentation gör du välgrundade förbättringar. *
Du använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i din presentation och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: