Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering 9sl 19-20

Skapad 2019-08-16 08:59 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola F
Grovplanering för ämnena geografi,religion och samhällskunskap samt historia. 9sl

Innehåll

Geografi: Hållbar utveckling. Ändliga och förnybara  naturresurser. Energikällor. Jordens befolkning. Demografi. Befolkningspyramider. Den demografiska transitionen. september och oktober ht-2020

Religion: Hinduism och buddism november och december.  

Samhällskunskap: Ekonomi.Planekonomi och marknadsekonomi..Utbuds- ochefterfråge kurvor.Det ekonomiska kretsloppet.Konjunkturer.Globalisering. januari och februari

Historia; Första vk. mellankrigtiden och andra vk samt efterkrigstiden.Mars -Juni

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: