Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Junibackens Alfabetsarbete ht 19

Skapad 2019-08-16 09:00 i Malens förskola Båstad
Förskola
På Junibacken har vi ett arbete om bokstäver och barnens medvetenhet kring dessa. Barnen får tillverka egna bokstäver i mindre grupper som sedan sätts upp på avdelningen med tillhörande bildstöd.

Innehåll

Mål

Vi vill skapa en medvetenhet hos barnen för skriftspråket och deras användande av enskilda bokstäver samt alfabetet.

 

Forskning/förhållningssätt

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Gode’e (2014) beskriver barns process gällande begreppsbildning utifrån Pedagogisk uppslagsbok (1996). De menar att barn oftast är vidöppna och uppmärksamma på ord som presenteras för dem, i tex undervisningssituation. Men att ordet behöver finnas i samband med ett begrepp för att fastna hos barnet. Begreppen som behövs kopplar författarna till våra sinnen. De menar att begreppen byggs upp genom att barnen ser, tar i, hör, smakar, luktar och känner. Vidare menar de att om förutsättningarna för att utforska och undersöka samtidigt som man bildar begrepp tillägnar sig barnen ord och termer på ett bra sätt.

Strategier

 • Lärande genom olika sinnen - känna, lyssna och se.
 • Undervisning i mindre grupp, 1-2barn.
 • Kollegialt lärande - att barnen lär av varandra.
 • Förtydligande rekvisita - tecken, bildstöd och föremål.
 • Pedagogen för en tydlig dialog till barnen kring bokstaven och dess ljud.

Genomförande

 • Vi pedagoger skapar bokstäver i kartong.
 • Barnen målar bokstaven.
 • Barnen dekorera bokstaven.
 • Under tiden barnen skapar bokstaven genomför pedagogen undervisningen med ovannämnda strategier.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: