👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordonsbranschen

Skapad 2019-08-16 09:02 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola
Grovplanering

Innehåll

Centralt innehåll: Material, metoder och teknisk utrustning för olika arbetsuppgifter. V.35-36

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.  

Vad verktygen heter och vad man använder dem till.

Fordonsbranschens verksamheter, produkter och tjänster.

Fordonsbranschens förutsättningar, villkor, utveckling och roll i samhället. V.35-38

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Vad ni kan tänkas jobba med?

Fordonsbranschens miljöansvar, till exempel bränslen, däckens utformning och återvinning av material. V. 37-38

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Kemikalier och säkerhet kring dessa

Arbetsuppgifter inom fordonsbranschen, till exempel biltvätt,  däckbyte och rekonditionering av fordon. V. 39-40

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

 Arbeta med biltvätt och demontering och montering, samt ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsuppgifter inom fordonsbranschen, till exempel biltvätt,  däckbyte och rekonditionering av fordon. V. 41-42

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Kundbemötande och yrkesetik.

Arbeta med däckbyte, omslagning av däck, samt ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet

Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom fordonsbranschen, till exempel arbetsmiljölagen,

miljölagar och trafikregler. V. 43-46

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Kundbemötande och yrkesetik.

Var man måste göra av tex: Spillolja, däck, var man får tvätta en bil någonstans

 Arbetsuppgifter inom fordonsbranschen, biltvätt, demontering bromsar, däckbyte fordon. V.47-50

Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Matriser

Fordonsbranschen

E
Eleven medverkar i att beskriva fordonsbranschens verksamheter, produkter och tjänster. Eleven medverkar i att ge exempel på arbetsmiljöer och arbetsuppgifter inom fordonsbranschen. Eleven medverkar i att utföra olika arbetsmoment inom fordonsbranschen på ett säkert sätt och med hänsyn till miljön.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt fordonsbranschens verksamheter, produkter och tjänster. Eleven ger något exempel på arbetsmiljöer och arbetsuppgifter inom fordonsbranschen. Eleven utför med tillfredsställande resultat olika arbetsmoment inom fordonsbranschen på ett säkert sätt och med hänsyn till miljön.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt fordonsbranschens verksamheter, produkter och tjänster. Eleven ger några exempel på arbetsmiljöer och arbetsuppgifter inom fordonsbranschen. Eleven utför med gott resultat olika arbetsmoment inom fordonsbranschen på ett säkert sätt och med hänsyn till miljön.
Fordonsbranschens verksamheter, produkter och tjänster.
Fordonsbranschens förutsättningar, villkor, utveckling och roll i samhället.
Fordonsbranschens miljöansvar, till exempel bränslen, däckens utformning och återvinning av material.
Arbetsuppgifter inom fordonsbranschen, till exempel biltvätt, däckbyte och rekonditionering av fordon.
Material, metoder och teknisk utrustning för olika arbetsuppgifter.
Kundbemötande och yrkesetik.
Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom fordonsbranschen, till exempel arbetsmiljölagen, miljölagar och trafikregler.