Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia 7-9

Skapad 2019-08-16 09:10 i Stavby skola Uppsala
massmedia källkritik
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är massmedia? Vilken betydelse har massmedia i vårt samhälle? Vad kan man lita på i massmedians värld?

Innehåll

 

Innehåll:
Massmedia:
Vad är massmedia, genomgång om massmedia, sändare, mottagare och budskap 
Vilka medier känner vi till? Vad använder vi dem till?
Historia om medier
Massmedia och grundlagarna
Massmedia, public service, pengar och reklam
Genomgång är massmedias uppgifter?   Sprida information/nyheter  Underhållning  Granska makthavare
Tidningar, nyheter och mediabilder
Källor
Massmedia i demokratier och diktaturer

Internet:
"Fakta" på internet
Filterbubbla: ”information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.”Googeltest om filterbubbla.
Fördelar och nackdelar med internet 
Du och jag på internet

Begrepp:
Kommunikation, massmedia,
Presstöd, reklam, public service, etermedia, tredje statsmakten
Censur,Tryckfrihet, Yttrandefrihet, Bilda opinion, norm, propaganda, wiki

Arbetssätt:
Vi kommer att ha genomgångar, göra något experiment, undersöka olika saker, se på film och ha diskussioner. Vi kommer att göra jobbet med kapitlet i boken som stöd.

Diskussioner och undersökningar:
Varför är det viktigt att vi har fri media som kan granska de andra? Hur mycket makt har media?
Är det värt att ta risker för att göra grävande journalistisk?
Undersöka normer i tidningar
Internets betydelse för arabiska våren/demokrati
Hur kan detta påverka demokratin att alla är fast i sin egen filterbubbla?
När dog Mozart?

Film:
”Farlig rapportering – är det värt det?” Mediatiden
"Arabiska våren "- Mediatiden
Massmedia
Vem får synas?
Hajen som blev viral

Bokjobb:
Kapitlet om massmedia i boken Samhällskunskap 7-9, s. 44-59

Så visar du dina kunskaper:
Genom det arbete du gör på lektionerna i diskussioner och uppgifter
Genom ett kunskapstest

Detta ska du kunna:
Vad massmedia är, vilka olika massmedier som finns,
Hur massmedia har utvecklats genom historien från, kyrkan till tidningar, radio, TV och internet
Våra grundlagar som berör massmedia
Massmedias uppgift
Begreppen inom området
Något om hur du ska handskas med olika källor, källkritik

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Exempel på hur det kan synas vad man lärt sig

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om massmedia
kunskaper om och samband mellan samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
Du kan flera av medias olika uppgifter och kan avgöra vilken uppgift de har i någon situation. Du kan flera olika medier och kan berätta något om vad de innehåller och hur de fungerar. grundläggande
Du kan medias olika uppgifter och avgöra vilken uppgift de har i någon situation. Du kan de olika medierna och kan berätta något om vad de innehåller och hur de fungerar. goda
Du kan medias olika uppgifter och avgöra vilken uppgift de har i olika situationer. Du kan de olika slags medierna, vet vad de innehåller och hur de fungerar. mycket goda
Begrepp inom media
använda begrepp och modeller
 • Sh  E 9
Du kan många av begreppen och vet vad de betyder. i huvudsak fungerande
Du kan många av begreppen och kan använda några av dem när du skriver om massmedia. relativt väl fungerande
Du kan begreppen för området så bra att du kan använda orden när du skriver om massmedia. väl fungerande
Resonera om hur massmedia och annat i samhället påverkar varandra
resonera om hur samhälle och individ påverkar varandra
 • Sh  E 9
Du kan ge ett exempel på hur vår bild av omvärlden påverkas av massmedia och hur vi kan påverka media. Du kan ge exempel på hur massmedia påverkar demokrati eller hur politik påverkar massmedia. enkla
Du kan ge något exempel på hur vår bild av omvärlden blir påverkade av massmedia och hur vi kan påverka media. Du kan ge några exempel på hur massmedia och demokrati hör ihop. förhållandevis komplexa
Du kan ge några exempel på hur vår bild av omvärlden blir påverkade av massmedia. Du kan några exempel på hur vi kan påverka media. Du kan ge flera exempel på hur massmedia och demokrati hör ihop. komplexa
Undersöka källor och avgöra om de är trovärdiga
granska källornas trovärdighet och relevans
 • Sh  E 9
Du kan avgöra de flesta källornas trovärdighet och användbarhet och ge minst en anledning till varför du anser källorna trovärdiga eller inte. enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan avgöra de flesta källornas trovärdighet och användbarhet och ge minst två anledning till varför du anser att källorna är trovärdiga eller inte. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan avgöra källornas trovärdighet och användbarhet och ge flera anledningar till varför du anser källorna trovärdiga eller inte trovärdiga. välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: