👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-08-16 09:34 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F – 6 Religionskunskap Historia
När var vikingatiden? Hur levde människorna på vikingatiden? Vilka platser besökte vikingarna på sina resor? Vad trodde vikingarna på? Varför slutade vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

Innehåll

Vad du ska lära dig

 • om vikingarnas världsbild och hur vikingarnas värld såg ut
 • om asatron t.ex. om olika gudar och väsen som det berättas om i vikingarnas sagor och religion
 • om vikingarnas liv t.ex. deras vardag, hur man bodde, vad de åt och deras nöjen
 • om vikingarnas resor t.ex. vart de reste och vad de gjorde på sina resor
 • om hur vikingarna kristnades och hur det påverkade och förändrade deras liv och samhället de levde i 

 

 Så här ska vi arbeta

 • aktivitetsbok och basbok - Koll på vikingatiden

 • film Odens rike

 • Youtube-klipp - "livet på vikingatiden"

 

Det här ska bedömas

När vi är klara med området kommer ska du framförallt ha kunskaper om :

 • asatron och några olika gudar
 • hur deras världsbild såg ut
 • hur vikingarnas liv och vardag såg ut

Du kommer få möjlighet visa dina kunskaper och förmågor både muntligt och skriftligt och som avslutning på området kommer du att få göra en skrivuppgift på temat livet på vikingatiden. Där ska du bland annat kunna visa att du har kunskaper om hur vikingarna levde. Du ska också kunna jämföra och resonera om skillnader och likheter mellan livet på vikingatiden och hur du lever idag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6