👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering åk1 VT-2020

Skapad 2019-08-16 09:45 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Förslag på en mall för terminsplanering för höstterminen, att kopiera för respektive årskurs.

Innehåll

Vecka

SO

NO

Sv/Sva

Engelska

Matematik

v. 3

 

 Vinter

 

 

 

 

 

 

 

 Repetion+kartläggning

v. 4

 Trafikregler

 

Kapitel 1 
Colours

 Kapitel 1
Talen 10-20
klockan hel och halv
Problemlösning

v.5

 Yrken och samhällsfunktioner

 

 

 

 

v. 6

 

Kapitel 2 
Numbers

v. 7

 

Kapitel 2
Addition med 10-tals övergångar
Huvudräkning
Problemlösning

v. 8

 

 

v. 9

 

 

Sportlov 

 

 

v. 10

 Närmiljö

 Vår

 

 

 

 

 Kapitel 3
Fun at the beach

 

 

v. 11

 

 

 Kapitel 3
Subtraktion med 10-talsövergångar
Huvudräkning
Samband addition-subtraktion
Problemlösning

v. 12

 Bondgården

 

 Kapitel 4
Top dog
Fruits

v. 13

Religion

 

v. 14

Påsk

 

 

Kapitel 4
Mått och längd (cm)

v. 15

 

 

 Påsklov

 

 

v. 16

 

 Sommar

 

 Kapitel 5
The pet shop
Pets

Geometriska objekt
Punkt linje och stäcka
Symmetri
Problemlösning 

v. 17

 

 

v. 18

 

 

 Kapitel 6
What dogs like
Activities

v. 19

 

 

 Kapitel 5
tiotal 10, 20, 30…
Jämna och udda tal
En- och tiotal (Matte historia)
Talen 1-100
Programring
Talföljd, mönster och regler
Sannolikhet
Problemlösning

v. 20

 

 

 Yes, I Can!

 

v. 21

 

 

 

v. 22

 

 

 

Words and Phrases

v. 23

 

 

 

 

 

v. 24

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Grovplan vt 2020