Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2019-08-16 09:51 i Rindö skola Vaxholm Stad
Detta är en planering baserad på Skolverkets Nya språket lyfter (2016)
Grundskola 3 Svenska
Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och skriva.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11, kap 1)

 • Läsa: Läsa olika typer av enkel text och förstå innehållet. Att söka information från t ex internet och läroböcker och tillsammans prata om  trovärdigheten i texten.
 • Skriva: Skriva berättelser och faktatexter med tydligt innehåll, struktur och kunna använda enkla stavningsregler som dubbelteckning, punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav.
 • Tala och lyssna: Tala inför grupp, kunna berätta, återberätta, delta i samtal, lyssna och resonera.

Arbetssätt

Vi tränar genom:

 • tyst läsning enskilt
 • högläsning i grupp
 • samtal kring texter och böcker 
 • läsförståelseuppgifter
 • läsläxor 
 • skrivuppgifter i olika genrer
 • läromedel: Läsdax, Skrivdax, Salta fisken, En läsande klass m.m.
 • muntliga uppgifter och samtal kring olika ämnen 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din:

 • läsförmåga/läsförståelse
 • förmåga att uttrycka dig i skrift inom olika genrer
 • förmåga att delta i samtal och diskussioner
 • förmåga att söka och värdera information från olika källor

Detta gör jag genom att lyssna när du läser, analysera läsdiagnoser och nationella prov, läsa dina texter och skriftliga uppgifter samt lyssna när du berättar, samtalar och deltar i diskussioner. 

 

 

                         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: