Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick/Snack

Skapad 2019-08-16 10:01 i Ytterby familjedaghem Kungälv
Förskola
Snick och Snack går på utflykt

Innehåll

 

                         Planering  HT 2019  Ytterbygruppen

 

 

 

      Höstens Tema :  Snick/Snack sagans värld

 

 

 

Vi startar med att att repetera den första sagan, med att läsa och prata om karaktärerna.

 

 

 

·        Larven Silke som snart blir en fjäril

 

·        Grodan Gronilla som har en miljömaskin,och där hållbar utveckling

 

           står i fokus                            

 

·        Igelkotten Snack som är lugn och förståndig och vill göra allt rätt.

 

·        Ekorren Snick som är pigg och rask och vill att allt ska gå fort.

 

·        Raffe Räv som är en liten ”fuling” och inte alltid så snäll.

 

·        Kaninen Bitis är snäll och hjälpsam och har mycket känslor.

 

·        Älgen Älgvis är skogens konung och vill att alla ska vara sams och hjälpa varandra. Han är klok och vis, sträng men ändå snäll.

 

 

 

Huvudbudskapet är fortfarande hur man skall vara en bra vän-dela med sig,lyssna på varandra och samarbeta.

 

Budskapet om allas lika värde och att alla är bra på något.

 

 

 

Den nya boken ”Vännerna i Kungaskogen går på utflykt” lyfter också upp viktiga saker som samarbete,

 

hjälpa varandra, miljö, hållbar utveckling, teknik, hälsa, livsstil, djur och natur.

 

Det skall bli spännande att även få lära känna de två nya karaktärerna

 

Grodan Gronilla och Larven Silke.

 

 

 

                I vårt Snick-Snack tema kommer vi att :

 

·        Sjunga sångerna som tillhör snick-snack

 

·        Läsa kapitelboken

 

·        Lyssna på cd-skivan

 

·        Lära känna alla figurena i sagan,bilder handockor mm

 

·        Måla, Rita, Hälsa, Hållbar utveckling, djur och natur mm

 

·        Följa upp det som händer i bokens kapitel

 

·        Försöka få med programering

 

 

 

         Vi har även ett långsiktigt tema som innefattar:

 

 

 

·        Små barns matematik

 

·        Tecken som stöd ( TAKK ).  Några i personalgruppen har fått fortbildning i TAKK  så det kommer vi ta med oss i våra barngrupper. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: