Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd år 3

Skapad 2019-08-16 10:01 i Bälinge skola Uppsala
Ett arbete kring några av de lövträd som finns i vårt närområde.
Grundskola 2 Biologi Svenska NO (år 1-3)
Vad har vi för olika träd i Sverige? Vad är barrträd och lövträd? Vad heter trädets olika delar? Varför behöver vi träd? Vad används träd till?

Innehåll

Vad vi ska lära oss

Vi ska lära oss:

 • skillnaden mellan löv- och barrträd
 • känna igen och namnge (artbestämma) några träd
 • trädets olika delar (tex rötter, stam, gren, kvist, krona, löv)
 • trädets kännetecken (tex. bär, kottar, frön)
 • lära oss hur det kan bli nya träd
 • göra tankekartor
 • skriva faktatexter
 • att rita, skriva och samtala om det du lärt dig

Hur ska vi lära oss detta?

 

Genom att:

 • studera och undersöka träd (fältstudier)
 • samtal och diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • arbeta med olika arbetsblad 
 • eget arbete/pararbete om träd
 • göra en trädbok 

Vad som kommer att bedömas:

Eleven ska kunna:

 • sortera träden utifrån deras kännetecken
 • namnge några av våra vanligaste träd
 • trädets olika delar
 • beskriva ett träds liv från frö till träd
 • skriftlig redovisning

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Sv Bi
Kunskapskrav NO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Samband i naturen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider, förändringar, livscykler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Observera, namnge, sortera & näringskedjor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: