Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-08-16 10:06 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Historia
Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Vasatiden var en period där mycket i Sverige förändrades.

Innehåll

Undervisningen

Under lektionerna kommer du att få träna dig på de fyra förmågorna som finns i ämnet historia. 

 • Historiska faktakunskaper om tidsperioden. Med hjälp av dina faktakunskaper ska du få träna dig på att förklara varför något hände (orsaker till att det hände) och vad det ledde till (konsekvenser av händelsen eller förändringen). Med hjälp av den faktakunskap du har kommer du även att få träna dig på att titta närmare på vad som har förändrats under vasatiden och jämföra det med andra tidsperioder du redan har läst om (forntid, vikingatid och medeltid) men även göra jämförelser med nutid.
 • Du ska kunna bedöma hur bra olika källor är.
 • Du ska kunna förklara varför samma händelse kan beskrivas från olika perspektiv. (Av olika personer)
 • Du ska kunna förstå och använda historiska begrepp.

För att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt arbetar vi som vanligt på olika sätt. Vi läser, skriver, ser på olika filmer och diskuterar i grupper.

 

 Du ska kunna berätta om;

 • vilka skriftliga källor vi har kvar från den här tiden. Bedöma vad en källa kan berätta och hur mycket man kan lita på källan.
 • vad reformationen var (orsaker och konsekvenser)
 • orsaker till och konsekvenser av de reformer Gustav Vasa genomförde i Sverige
 • personerna Gustav Vasa och Martin Luther
 • hur livet förändrades för adeln, bönderna och biskoparna i jämförelse med tidigare tidsperioder.

 

Du ska kunna förklara och använda följande ord och begrepp

 kronologi, källa, tolkning, orsaker, konsekvenser, protestanter, katoliker, reformationen,  regent, enväldig, Dackeupproret, jordeböcker, fogde, arvrike, legosoldat 

 

 Du kommer att få visa vad du kan genom;

 • skriftliga och muntliga frågor.
 • de texter du skriver och de samtal du för i mindre grupper under lektionstid.

 

Matriser

Hi
Vasatiden

På väg
E-nivå
C- nivå
A-nivå
Du har faktakunskaper om Vasatiden
Du har godtagbara faktakunskaper.
Du har goda faktakunskaper.
Du har mycket goda faktakunskaper.
Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av det som hände under Vasatiden.
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Du har kunskap om vilka olika källor som finns från den här tiden.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Du kan förklara och använda historiska begrepp.
På ett enkelt sätt.
På ett utvecklat sätt.
På ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: