Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem (Den levande planeten) åk 4

Skapad 2019-08-16 10:09 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Biologi
En planering om ekosystem i biologi åk 4. Vad finns det för olika typer av natur i Sverige? Varför kan man säga att allt i naturen hänger ihop? Vad behöver vi människor ta ansvar för när vi vistas i skogen?

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 

- använda begrepp inom biologi för att beskriva biologiska sammanhang

- söka naturvetenskaplig information

- genomföra enkla fältstudier samt jämföra egna och andras resultat

- namnge vanligt förekommande arter i svensk natur

- beskriva och ge exempel på människans beroende av och påverkan på naturen

 

Arbetssätt och metod

Undervisningen kommer att utgå från arbetsmaterialet PULS Biologi Naturen där vi läser och diskuterar innehållet. Vi kommer även att se filmer med anknytning till detta område samt diskutera innehållet. Vi kommer att göra fältstudier där vi samlar och jämför information. Du kommer även att få träna på att söka och presentera fakta. 

Elevgruppens förslag på arbetssätt

 A: Göra presentation om valfritt djur t ex Google Presentation eller måla bild, Creaza, göra presentation i grupp

B: Ute i skogen, utforska och plocka skräp, bygga koja, forska om djur och natur

Bedömning

Du ska kunna...

 • söka och presentera fakta om naturen
 • genomföra enkla fältstudier och jämföra likheter och skillnader med dina och andra klasskompisars resultat
 • använda begrepp och ord som har med ämnet biologi att göra, t ex ekosystem, biologisk mångfald, kretslopp och näringskedja
 • namnge vanliga djur/växter i Sveriges natur och kunna gruppera i t ex lövträd, rovdjur, fåglar
 • berätta varför vi människor behöver naturen, och hur vi kan hjälpa till att ta hand om miljön

Dokumentation

Du kommer att kunna visa dina färdigheter muntligt under klassdiskussioner och lektionsuppgifter. Dina färdigheter kommer också att testas av med exempelvis mindre förhör på vissa delar för att se till att du har med dig alla grundläggande förmågor i detta ämne.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: