Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam

Skapad 2019-08-16 10:19 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att lära oss mer om de tre syskonreligionerna kristendom, judendom och islam.

Innehåll

 

 • Vi kommer att lära oss mer om de tre syskonreligionerna, t ex ritualer, levnadsregler, högtider och heliga platser och rum.
 • Vi kommer att jämföra de tre religionerna för att hitta likheter och skillnader.  
 • Vi kommer att använda oss av religionsboken och titta på en del filmer.
 • Arbetet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

Samtal, diskussioner och skriftligt prov.

Tidsplan / Lektionsplanering:

vecka 34-39

Begreppslista:

Kristendom

Bibeln           Budskap       Kyrka            Församlingar  Biskopar      Präster         Påve Kloster         Munkar        Nunnor        Missionär    Gudstjänst  Latin                Psalm Helgon         Reformationen                     Kyrkoböckerna  Husförhör   Frikyrkor Religionsfrihet                   Nattvard      Dop               Konfirmation                      Advent         Jul Påsk              Pingst

 

Judendom

Synagoga     Tanak           Tora              Getton          Koncentrationsläger           Kippa Sabbaten     Kosher          Rabbin         Kantor          Omskärelse Bat mitzva       Bar mitzva Pesach                                                    

 

Islam

 

Muslim        Koranen       Mekka          Kaba             Moské               Minaret        De fem grundpelarna         Ramadan     Vallfärd        Imam           Halal                Haram

 

.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Smygeskolan: Religionskunskap, matris åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner.
Du gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du gör utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du gör välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: