Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading project: Holes

Skapad 2019-08-16 10:27 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Engelska
Finally! It’s time to read a book, think about a book, talk about a book, and write about a book!

Innehåll

 

For the next five weeks we will read the book Holes by Louis Sachar. In this project you will work both individually and in a small group, a book circle. Your homework will be to read a few chapters in the book and prepare a given assignment (see attached instruction below). Each week you will have a different assignment. Once a week you get together in your groups and present your work. Those group meetings will include presentations and discussions as well as learning new words. All group sessions will be recorded and evaluated. For group list and a more detailed time plan see the attached document.

 

What to do…

You will practice your ability to:

·      Read English fiction, understand and analyze its content

·      Participate in conversations and discussions

·      Express your own ideas, feelings and opinions (written and spoken)

·      Use a varied language and develop an extended vocabulary

 

Homework

You must read the given pages for each book circle discussion and do your given assignment. 

 

 

Uppgifter

 • Book circle instruction

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Bedömningsmatris för bokcirkel i engelska

LÄSA
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i texten och uppfattar några tydliga detaljer.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer.
Du förstår såväl helhet som detaljer.
Du visar inte i tillräckligt hög grad att du har läst och förstått boken, varken i diskussionen eller i de skriftliga uppgifterna.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att genomför dina uppgifter i bokcirkeln med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att genomföra dina uppgifter i bokcirkeln med tillfredsställande resultat.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att genomföra dina uppgifter i bokcirkeln med gott resultat.
TALA: SAMTAL
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt.
Du uttrycker dig tydligt, med flyt och sammanhängande.
Du behöver utveckla dina strategier för hur du tar dig igenom språkliga hinder, tex när du inte kan ett ord.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklara på annat sätt eller hitta nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
SKRIVA
Du behöver utveckla din förmåga att skriva längre sammanhängande texter.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter.
Du skriver texter med ett utvecklat innehåll.
Du skriver texter med ett välutvecklat och fördjupat innehåll.
Du behöver utveckla ditt sätt att formulera dig genom att bli säkrare på basgrammatiken och utveckla ordförrådet.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt. Ordförrådet är enkelt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar. Ordförrådet är utvecklat och varierat.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt och nyanserat ordförråd.
JÄMFÖRELSE OCH REFLEKTION
Du behöver utveckla din förmåga att göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du gör enkla jämförelser mellan händelser i boken med egna erfarenheter och kunskaper.
Du gör utvecklade jämförelser mellan händelser i boken och egna erfarenheter och kunskaper.
Du gör välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan händelser i boken och egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: