Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa med skräp

Skapad 2019-08-16 10:31 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3
Årskurs 1 har jobbat med skapande av skräp där eleverna själva fick bestämma vad dem ska bygga utav skräp.

Innehåll

Nuläge (Genom observationer, frågor, diskussioner och analys av hela eller delar av verksamheten tas ett nuläge fram med utgångspunkt
från skolans styrdokument + anpassningar för aktuell elevgrupp.)

 

 

 

Koppling till skolundervisningen

 

 

 

Uppgifter

 • Beskrivning av arbetsgång

 • Checklista (t ex material, vem ansvarar för vad)

 • Dokumentation (beskriv dokumentationsform, t ex bild, film eller anteckningar för respektive aktivitet)

 • Så här ger vi positiv förstärkning till eleverna

 • Så här ska vi utvärdera arbetet tillsammans med eleverna

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: