Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsarbete på Myran

Skapad 2019-08-16 10:34 i Björkås förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun
Förskola
En ny termin innebär att det blir en nystart på avdelningen med både gamla och nya barn. Trygghet och rutiner är viktigt för att verksamheten ska fungera för alla. Därför blir det vårt fokusområde till en början.

Innehåll

Var är vi?

På Myrans avdelning är barnen mellan 1-3 år just nu. För flera barn blir förskolans verksamhet ett första möte med andra barn och vuxna utan vårdnadshavare. Att känna trygghet och tillit till andra vuxna och barn är mycket viktigt för att barnen ska trivas och utvecklas inom förskolans verksamhet. Därför blir det vårt fokusområdet till en början

Vart ska vi?

•  Att barnen ska kunna känna glädje i att leka samtidigt som dom lär sig olika saker.

•  Upptäcka nya situationer och sätt att leka och lära.

•  Lära sig turtagande.

• Lära sig samspel med andra människor.

• Utveckla sitt språk.

• Att vistas ute varje dag. Utelek görs i syfte av hälsoskäl , vi behöver dagsljus och frisk luft. Ute ges större möjlighet till grovmotorisk träning. Vi träffar barn och vuxna som går på andra avdelningar.

• Vi upptäcker våran omgivning runt förskolan.

Hur gör vi?

• Inne är vår lekmiljö föränderlig och vi pedagoger ändrar om i miljön utefter barnens behov och intressen.

• Vi pedagoger finns alltid i barnens närhet och lek för att fånga upp lärandesituationer.

• Vi pedagoger tänker alltid på att använda ett korrekt språk för att utveckla barnens språk i leken.

• Vi startar och lockar de barn som behöver till lek och lärande.

• Vi går ut i princip varje dag och när vi är ute finns vi alltid i närheten av barnens lek för att inspirera, vidareutveckla och observera barnens lek.

• Vi är på gården men även i skogen, eller går på promenad.

Metod

Det står tydligt uttryckt i läroplanen att arbetet som sker under hela dag och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är lika viktigt att ha tydliga mål med allt vi gör så som äter, klär på oss, leker , byter blöjor som när vi experimenterar, jobbar med vårt språk eller andra temasamlingar.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera?

Genom unikum och levande dokumentation, vi kommer använda oss av text och bilder
Vårt förhållningssätt: 
 Vi ger dom möjlighet att utvecklas i olika miljöer både inomhus och utomhus, både i stora och små grupper.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: