👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets former

Skapad 2019-08-16 10:42 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Grundskola F – 9 Biologi
Livet på jorden har utvecklats under flera miljarder år. För att hålla ordning på alla organismer har biologer delat in dem i olika grupper. Det finns till exempel djur, svampar, växter, alger och bakterier. Skogen har sina organismer och havet har sina.

Innehåll

                                               

 

Arbetssätt och examination

Arbetssätt: genomgångar, laboration, film, informationssök, eget arbete, samt fältstudier.

Examination: laborationsrapporter, aktivt deltagande under lektioner

 


Nedan finns en sammanfattning om vad du förväntas kunna efter avslutad kurs. 

Biologi - läran om livet

- vad som är gemensamt för allt levande

- att allt levande består av celler med gener

- att organismer delas in i grupper

- att kunna använda mikroskop och göra preparat

Djur

- vad som är gemensamt för alla djur

- vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur och kunna ge några exempel på djurarter i de två grupperna

- vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur

- vad som menas med yttre befruktning och inre befruktning

 

Växter

- veta att växter har klorofyll och fotosyntes och hur fotosyntesen fungerar i stora drag

 

 

 

 

Bakterier, arkéer och virus

- veta att bakterier och arkéer är mycket små encelliga organismer som saknar cellkärna och kan föröka sig genom delning

- veta att blågröna bakterier har klorofyll och fotosyntes

Matriser

Bi
Läran om livet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetssättet
Systematiska undersökningar
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Analys/Reflektion
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp och samband
Använda begrepp, modeller och teorier. Beskriva och förklara samband
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss använd­ning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sam­ manhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mel­lan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala natur­ vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.