Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7, tema "Miljön i havet"" VT2020 ( Marion, MAL )

Skapad 2019-08-16 11:01 i Landvetterskolan Härryda
Gemensam väggdekoration med tema "Landet"
Grundskola 6 – 9 Slöjd
Under den här terminen ska vi arbeta med att skapa en gemensam väggdekoration med temat “Miljön i havet”. Vi kommer att prata lite om plasten i havet och diskutera möjliga lösningar till problematiken. Du kommer göra ett enskilt arbete som sedan sätts ihop med de andra elevernas arbeten och på så sätt skapa en gemensam väggdekoration.

Innehåll

 

Hur ska vi göra?

Vi kommer inleda arbetet med genomgång och gemensamma gruppdiskussioner.

Din uppgift blir att skapa ett föremål som passar till temat “Miljön i havet”. 

Din figur ska vara tredimensionell och helst bestå av både hårda och mjuka material. Endast din fantasi sätter gränserna.

Du ska rita en tydlig skiss och tänka ut vilka material och redskap du kommer behöva till ditt arbete.

Du är bra om du gör en enkel 3D modell av ditt tänkta arbetet.

Du kommer arbeta självständigt utifrån din idéskiss och planering med handledning av läraren.

 

Hela slöjdprocessen ska dokumenteras på Unikum. Där gör du din planering genom att svara på de frågor som finns och lägger in ett kort på din skiss. I slutet av varje lektion tar du ett kort på ditt arbete och lägger in det i dokumentet på Unikum. Du ska även skriva en kort kommentar om vad du har gjort den här lektionen och vad du ska fortsätta med nästa vecka. Tänk på att vara noggrann med din dokumentation och försök använda rätt slöjdbegrepp. 

Vi kommer arbeta med den här uppgiften fram till höstlovet. Det innebär att när du är klar och det finns tid kvar, får du göra en figur till. Gärna i andra material än du gjorde första gången. Tänk på att du gärna får kombinera mjuka och hårda material.

Varför?

Syftet med arbetet är att  du ska träna på att planera och framställa ett slöjdföremål utifrån dina idéer med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker. Du kommer även träna på att dokumentera ditt arbete, motivera dina val, använda rätt slöjdbegrepp och värdera din arbetsprocess.

Centralt innehåll

Bedömning

Vid bedömningen tittar vi på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hittar lösningar på problem som uppstår och för arbetet framåt med egna initiativ
 • tar ansvar för att lektionstiden används effektivt så att du hinner slutföra ditt arbete
 • dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

 

Läraren bedömer din förmåga att:

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion. När du är klar monteras ditt arbete tillsammans med de andra elevernas arbeten till en gemensam väggdekoration. Vi kommer även titta på din dokumentation i Unikum. Du kommer därefter få ett skriftligt omdöme om ditt arbete.

 

Uppgifter

 • Miljön i havet

 • Inlämning V.42

 • Inlämning v. 48

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

Låg ------------>
------------->
--------------> Hög
,
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
,
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsoch miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
.
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: