Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas geografi

Skapad 2019-08-16 11:02 i Vinbergsskolan Falkenberg
Ett arbetsområde där vi lär oss om Norden och övriga länder i Europa.
Grundskola 5 Svenska Geografi
Vi ska få lära oss om Europa på många olika sätt.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Du ska få kunskaper om länderna i Europa, deras klimat, befolkningen och olika naturtyperna.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Använda dig av kartboken för att hitta olika länder och platser samt känna till de vanligaste tecknen på kartan.
 • Lära dig om levnadsvillkoren i några olika länder i Europa och få en inblick i hur människans användning av naturresurser kan påverka samhället.
 • Skriva faktatexter, göra presentationer på ipaden.
 • Lära dig namn och läge på  Europas länder. Även viktigare öar, vatten, berg och orter.
 • Kunna jämföra olika länder i Europa med varandra och hur vi har det i Sverige.

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa och titta på film om de olika länderna.
 • Diskutera olika länders levnadsvillkor tillsammans med andra.
 • Använda Seterra på ipad.
 • Arbeta i expertgrupper när ni ska forska om olika delar i Europa.
 • Arbeta både enskilt och tillsammans med andra.
 • Diskutera, svara på frågor, skriva faktatexter samt göra presentationer på ipaden.
 • Spela spel 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din förmåga att: Placera ut Nordens och Europas länders läge, samt viktiga orter, öar, vatten och berg. Jämföra olika länders levnadsvillkor med varandra. Använda dig av kartboken och de viktigaste karttecknen. Skriva faktatexter och hur ni samarbetar i expertgruppen kring er del av Europa. 

Hur ska det bedömas?

Jag bedömer dina förmågor genom: att se hur du använder dig av kartboken. Att se och lyssna till hur du deltar i diskussioner. Att läsa dina faktatexter. Samt olika slag av karttest.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: