Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Listening comprehension

Skapad 2019-08-16 11:09 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Hörförståelse projekt "Modern Ghost Stories" JR. Ur serie
Grundskola 4 – 6 Engelska
Listening Comprehension The world is filled with exiting and interesting people and places. Together were going to watch and listen to different stories from around the english-speaking parts of the world!

Innehåll

 

Vad ska vi göra?

 • Vi kommer att titta på korta filmer som handlar om engelsktalande städer samt om olika hobbys och intressen som finns och utövas runt om i världen.
 • Därefter diskuterar vi dess innehåll och utför olika uppgifter med fokus på att bygga på ordförrådet
 • Filmerna finns på SLI

 

Vad ska jag lära mig? (syfte & lärande mål)

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • Att kunna använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd på engelska
 • Att formulera dig och kommunicera

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom att aktivt arbeta på lektionerna
 • Särskilda hörförståelse övningar
 • Aktivt vara med i diskussioner före och efter programmen för att visa att du förstått dess innehåll.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Diskutera vår förförståelse till ämnesområdena
 • Lyssna på olika sorters berättelser om hur människor lever samt få ta del av upplevelser i olika städer
 • Genom att arbeta med övningar i bild och text
 • Genom svara på hörförståelse frågor till programmen
 • Genom att diskutera begrepp och uttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: