Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht19 Ljus och skugga åk 9

Skapad 2019-08-16 11:16 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
Vi arbetar med skuggning på olika sätt. Det finns en hel uppsjö av material som kan användas när man skuggar, vi ska titta på ett par av dem och lära oss lämpliga begrepp.

Innehåll

Uppgifter

Du kommer att arbeta med skuggning på olika sätt:

 1. Skugga geometriska former, kub, klot, triangel/pyramid.
 2. Studera skuggorna i ansiktet. Vilka "stora" och "små skuggor finns det?
 3. Du ska välja något litet och rita av det stort. Du väljer själv vad.
  Fokusera på att använda:
  • Basformer för skissen.
  • Stora och små skuggor.
  • Arbeta med ytor och linjer
  • Olika nyanser och skapa kontraster.
 4. Prov på begrepp och förklaring.

Material

Kol, torrpastell, stompfers, grafit, olika pennor med olika mjuk/hårdlek, växtpresspapper.

 

Extrauppgift

Kroki och olika poser.

 

 

Uppgifter

 • Material

Matriser

Bl
Kunskapstabell Bild 7-9

Ej uppnått
E
C
A
Aspekt 2
Tekniker och material (Skugguppgifter och prov)
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Du kan huvudsakligen använda blyerts, proportioner, basformer och nyanser för att skapa skuggor och rita av.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Du kan använda blyerts, proportioner, basformer och nyanser på några olika sätt för att skugga och rita av.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Du kan använda dig av blyerts, proportioner, basformer och nyanser på ett väl fungerande sätt för att skapa skuggor och rita av.
Aspekt 3
kombinera element/ komposition
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt. Det går huvudsakligen att vad du skapat. Det finns skuggor och proportionerna stämmer huvudsakligen.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt. Du har på flera sätt funderat över konstraster, skuggor och proportioner och försökt balansera din bild för att de ska stämma.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt. Din bild är välbalanserad, har väl fungerande skuggor, kontraster och proportioner.
Aspekt 5
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar DU till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du har gjort ditt arbete och uppgifterna. De är huvudsakligen färdiga, men du behöver mycket hjälp för att ta dig framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer DU handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Du har planerat ditt arbete, gjort någon skiss och testat dig fram lite med uppgifterna. De är färdiga, men det finns kanske saker som skulle kunna bearbetas vidare med mer tid.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer DU handlingsalternativ som leder framåt. Du har testat dig fram med säkerhet. Du har gjort flera skisser och resonerat dig fram längst arbetsgången och gjort förbättringar där det behövs. Dina arbeten är färdiga.
Aspekt 7
Utvärdering, överväganden & arbete/ process.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Du kan ge några exempel på vad som gick bra och varför.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Du kan resonera om vad som gick bra och mindre bra. Du kan resonera lite kring vad som kan göras bättre nästa gång.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Du kan föra tydliga resonemang om vad som gick bra eller mindre bra. Du kan väga de olika tillvägagångssätten mot varandra och dra välmotiverade resonemang.
Aspekt 9
Beskriva
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: