Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten, växter och djur i närmiljön

Skapad 2019-08-16 11:17 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 4 Biologi
Under de tre närmaste veckorna kommer vi att arbeta med växter och djur som finns i din närhet. Vi kommer också att lära oss mer om vad man får och inte får göra i naturen.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen (allemansrätten).
 • Olika begrepp som hör till området.
 • Undersökningar i närmiljön (fältstudier)
 • Artkunskap.
 • Ekosystem, näringskedjor och näringsvävar.

Arbetsmetoder:

Vi kommer att:

 • Läsa olika texter
 • Se filmer.
 • Göra fältstudier.
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Dokumentera.
 • Redovisa.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • att förklara begrepp,
 • genomföra undersökningar,
 • se samband,
 • redovisa och dokumentera ditt arbete.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: