👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och kemiska bindningar

Skapad 2019-08-16 11:17 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Kemi
Inom detta arbetsområdet ska vi studera atomens uppbyggnad och hur de binder sig med andra atomer på olika sätt. Vi kommer också studera periodiska systemet och dess uppbyggnad.

Innehåll

Syfte

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Detta kommer vi arbeta med (Centralt innehåll)

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Detta ska du kunna :

 

 • atomen: uppbyggnad och egenskaper

 • periodiska systemet: uppbyggnad och kunna avläsa fakta ur periodiska systemet. 

 • grupperna alkalimetaller, halogener och ädelgaser: exempel på ämnen som ingår i grupperna och egenskaper hos ämnena.

 • jon: uppbyggnad och hur olika joner bildas

 • kemiska bindningar (jonföreningar, molekylbindningar, metallbindningar): hur de bildas, exempel på ämnen med de olika bindningarna.  

 

Några viktiga ord/begrepp

Atom, proton, neutron, elektron, laddning, grundämne, molekyl, kemisk förening, periodiska systemet, atomnummer, period, grupp, elektronskal,valenselektron, ädelgas, alkalimetaller, halogener, ädelgasstruktur, molekylbindning, kovalent bindning, jon, jonbindning, metallbindning

 

 

Bedömning

Under den här uppgiften/arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

 • Skriftligt prov

 • Labbrapport

 

Matriser

Ke
Bedömning i kemi

Insats krävs
E
C
A
Använd och förstå begrepp, modeller och teorier
Eleven har.. kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ... dessa med ...användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
..grundläggande...ge exempel på och beskriva...viss..
goda...förklara och visa på samband inom..relativt god
mycket goda....förklara och visa på samband inom med något generellt drag...god
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då...slutsatser med...koppling till kemiska modeller och teorier.
...enkla...viss..
..utvecklade..relativt god..
...välutvecklade...god...