Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2019-08-16 11:34 i Furulundsskolan Halmstad
Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I åk 7 läste vi om Kristendomen och nu ska vi läsa om de fyra andra världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa.
Grundskola 8 Religionskunskap
Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I detta arbetsområde kommer vi kika närmare på hinduismen och buddhismen.

Innehåll

 

SYFTET ÄR ATT DU EFTER AVSLUTAD KURS HA KUNSKAP OM BUDDHISM OCH HINDUISM OCH DÄRMED FÅTT KUNSKAP OCH KAN GÖRA JÄMFÖRELSER MELLAN DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA. GENOM RELIGIONSUNDERVISNINGEN SKA DU BLI UPPMÄRKSAM PÅ HUR MÄNNISKOR INOM OLIKA RELIGIONER UTTRYCKER SIN RELIGION OCH TRO PÅ OLIKA SÄTT.

 

MÅLET ÄR ATT DU SKA HA KÄNNEDOM OM CENTRALA TANKEGÅNGAR, UTTRYCK OCH HANDLINGAR INOM RELIGIONERNA. DU SKA OCKSÅ KUNNA FÖRA RESONEMANG OM LIKHETER OCH SKILLNADER INOM OCH MELLAN NÅGRA RELIGIONER.

 

 

ARBETSGÅNG:

¤ Presentation av arbetsområdet. Inventering av era kunskaper.

 

¤ Övning där Anna kollar av er förförståelse om hinduismens centrala begrepp 

 

¤ PP/genomgång, film och läroboken om hinduismen.

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – viktiga begrepp inom hinduismen

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – sammanfattning av hinduism enligt stödmall 

 

¤ Övning där Anna kollar av er förförståelse om buddhismens centrala begrepp 

 

¤ PP/genomgång, film och läroboken om buddhismen

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – viktiga begrepp inom buddhismen

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – sammanfattning av buddhismen enligt stödmall 

 

¤ Bedömningsuppgift – Enskilt skriftligt prov hinduism och buddhism

 

 

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS:

¤ Enskilt skriftligt prov om hinduism och buddhism

 

Till uppgiften finns en bedömningsmatris där det tydligt framgår vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer. Utöver bedömningsuppgiften bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina olika förmågor. Enskilt, grupp eller i helklass. Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde v.11-15.

 

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

¤ Annas, din egen och klasskompisars respons.

¤ Planeringen på unikum och dina anteckningar.

¤ Läromedel.

¤ Annas genomgångar och filmer.

¤ Stödmallen om de olika religionerna.

¤ Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

FÖRFÖRSTÅELSE ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP

 

 

HINDUISMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Hinduismens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Atman

 

Brahman

 

Vedaböckerna

 

Upanishaderna

 

 Bhagavadgita

 

Kast

 

Samsara

 

Reinkarnation

 

Karma

 

Moksha

 

Vishnu

 

Ganesha

 

Shiva

 

Puja

 

Varanasi

 

Ganges

 

 

 

 

 

BUDDHISMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Buddhismens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Siddharta Gautama

 

Buddha

 

Tripitaka

 

Dhammapada

 

De fyra ädla sanningarna

 

Den åttafaldiga vägen

 

Nirvana

 

Meditation

 

Stupa/Pagod

 

Vesak

 

Mahayana

 

Theravada

 

Puja

 

Varanasi

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

  CENTRALA BEGREPP INOM HINDUISMEN

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på hinduismen ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom hinduismen. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra vid rätt begrepp.

  1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

  2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

  3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

 

BEGREPP:              FÖRKLARING:

 

Atman _____            1. Helig flod i Indien

 

Brahman _____          2.Världssjälen – kraft som finns i allt levande

 

Vedaböckerna _____    3. Den äldsta hinduiska heliga skriften

 

Upanishaderna _____   4. Helig hinduisk skrift som är mer filosofisk

 

Bhagavadgita _____     5. Indiens indelning av människor i olika grupper

 

Kast _____               6. Det eviga kretsloppet

 

Samsara _____          7. Återfödelse

 

Reinkarnation _____     8. Den gudomliga själen i människan

 

Karma _____             9. Gud som tar hand om och bevarar världen

 

Moksha _____            10. Befrielse – målet för en hindu

 

Vishnu _____             11. Det samlade resultatet av livets handlingar

 

Ganesha _____           12. Hinduisk ”gudstjänst”

 

Shiva _____           13. Helig stad för hinduerna

 

Puja _____            14. Skolungdomarnas gud

 

Varanasi _____       15. Dödens, förstörelsens men också skaparens gud   

 

Ganges _____         16. Indiens mest älskade skrift

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

CENTRALA BEGREPP INOM BUDDHISMEN

 

UPPGIFT: Som en sammanfattning på buddhismen ska du i den här uppgiften repetera de viktigaste begreppen inom buddhismen. Para ihop rätt begrepp med rätt förklaring. Sätt rätt siffra vid rätt begrepp.

 

  1. Försöka först själv att lösa uppgiften.

  2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

  3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

Vilka förmågor är det som du övar på den här uppgiften?

 

   BEGREPP                       FÖRKLARING:

 

Sidharta Gautama_____     1. Metod för mental avslappning

 

Buddha _____                2. ”Upplyst” – när Siddharta blir Buddha

 

Tripitaka _____              3. Den viktigaste skriften inom buddhism

 

Dhammapadda _____         4. Helig skrift som består av tre ”korgar”

 

Den åttafaldiga vägen ____  5. Heliga buddhistiska byggnader

 

De fyra sanningarna ____    6. Högtid som firas till minne av Buddhas födelse

 

Nirvana _____                 7. Buddhistisk ”gudstjänst”

 

Meditation _____              8. Inriktning inom buddhism – de äldstes lära 

 

Stupa/pagod _____            9. Vägen som leder till nirvana 

 

Vesak_____                   10. Inriktning inom buddhism – den stora vagnen

 

Mahayana _____              11. Helig stad där Buddha höll sin första predikan

 

Theravada _____             12. Buddhismens grundare

 

Puja _____                    13. Slutmål för buddhist – tillstånd fri från begär

 

Varanasi _____               14. Sammanfattning av buddhismen

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT ENLIGT EPA

 

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE INOM DE OLIKA RELIGIONERNA

 

UPPGIFT: Efter det att du sett på film, lyssnat på Annas genomgångar, antecknat läst läroboken samt tränat på begreppen ska du sammanfatta de viktigaste inom varje religion.

 

  1. Försöka först själv att fylla i stödmallen.

  2. Läs upp era svar för varandra i era basgrupper och skapa tillsammans gruppens bästa svar.

  3. Sedan läser grupperna upp sina svar i helklass och vi lär av varandra.

 

STÖDMALL

 

 

JUDENDOM

 

ISLAM

BUDDHISM

HINDUISM

KRISTENDOM

När och hur grundades religionen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbredning och antalet

anhängare?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud/gudar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heliga platser?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heliga texter?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgdag i veckan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högtider?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heliga platser?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjänstledare?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inriktningar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levnadsregler?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                    

 

Uppgifter

  • Hinduism och buddhism

Matriser

Re
Vad innebär det att vara hindu och buddhist? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan judenom, islam, kristendom, buddhism och hinduism?

E
C
A
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om hinduism och buddhism genom att kunna förklara några likheter och skillnader mellan religionerna och mellan de andra 3 världsreligionerna..
Du visar att du har goda kunskaper om hinduism och buddhism genom att kunna förklara flera likheter och skillnader mellan religionerna och mellan de andra 3 världsreligionerna.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism genom att kunna förklara de flesta likheter och skillnader mellan religionerna och mellan de andra 3 världsreligionerna.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om skillnaderna mellan världsreligionerna.
Du visar att du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om skillnaderna mellan världsreligionerna.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om skillnaderna mellan världsreligionerna.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: